Kristofer Magnusson, kammarchef i Falun

Bild föreställande Kristoffer Magnusson, kammarchef i Falun

Hur kommer det sig att du började på Åklagarmyndigheten?

– Jag arbetade som advokat på en stor affärsjuridisk byrå i Stockholm när jag bestämde mig för att byta bana. Jag trivdes i och för sig bra på byrån men jag hade länge varit lockad av åklagaryrket. Jag har aldrig ångrat att jag bytte jobb.

 Hur har din utveckling på Åklagarmyndigheten sett ut?

– Jag började som åklagaraspirant på Åklagarkammaren i Falun 2006 och blev kammaråklagare två år senare. 2011 blev jag specialist och arbetade då framför allt med utredningar kring grova brott: mord, sexualbrott, grova rån under några år. Därefter utnämndes jag till vice kammarchef och sedan ett halvår tillbaka är jag chef för kammaren.

Vad innebär din roll?

– Som kammarchef har jag ett övergripande ansvar för verksamheten på kammaren. Jag leder och fördelar arbetet och ser till att medarbetarna har rätt förutsättningar för att kunna utföra sitt arbete på bästa sätt.

– I rollen ingår också att säkerställa att vi driver verksamheten i rätt riktning och att vi når de mål och resultat som är uppsatta och som allmänheten har rätt att förvänta sig.

– Vi har en ledningsgrupp på kammaren, och jag har ett tätt samarbete med vice kammarchefen, chefsadministratören och vice chefsadministratören. Tillsammans hanterar vi bl.a. olika personal- och arbetsmiljöfrågor. Rekrytering är en annan stor fråga för oss, där samarbetar vi med personalavdelningen på huvudkontoret.

– En annan chefsuppgift är samverkan, dels med de andra kammarcheferna i Örebro och Karlstad, dvs. i åklagarområde Bergslagen, dels med andra myndigheter inom rättsväsendet. Jag har t.ex. löpande kontakt med polisen i Dalarna och tingsrätterna i området.

Berätta om hur du jobbar.  

– På morgonen ser jag först till att de ärenden där det finns nya frihetsberövade, dvs. anhållna, personer tas om hand. Sedan fördelas de ärenden som har kommit in under natten på åklagarna, Jag har oftast något möte, externt eller internt, men i övrigt försöker jag vara tillgänglig för administratörerna och åklagarna här på kammaren. Det är en strid ström av frågor av alla de slag som ska hanteras. Utöver de finns större uppgifter att ta itu med, t.ex. resultatförbättringar.

– Jag tycker att det är både svårt och roligt att vara chef. Åklagarna är ju mycket självständiga och fattar sina beslut helt oberoende av mig, så för mig som chef handlar det mer om att se till att de har rätt förutsättningar att göra ett bra jobb, t.ex. att arbetsbelastningen är rimlig, att de har modern utrustning och administrativt stöd.

Beskriv din arbetsplats!

– På kammaren arbetar för närvarande 23 åklagare och 7 administratörer. Det är den enda åklagarkammaren i Dalarna och vi arbetar mot tingsrätterna i Falun och Mora, samt Svea hovrätt. 

Bilden visar Kristoffer Magnusson, kammarchef i Falun tillsammans med två medarbetare på kammaren.

– Det är ganska många yngre åklagare på kammaren, men även mer erfarna så vi har en bra blandning och dynamik med olika åldrar och erfarenhet. Vi har också många duktiga administratörer.

– Åklagarna arbetar i ett stort team där de flesta brottstyperna handläggs. Eftersom vi är relativt få behöver vi ha en flexibilitet i kompetensen så att flera åklagare kan ansvara för olika typer av brott. Utöver det har vi ett barnteam som hanterar brott mot barn. Vi har även åklagare som är särskilt utsedda för att hantera brott av unga lagöverträdare.

– Det är viktigt att Åklagarmyndigheten fortsätter att vara en attraktiv arbetsgivare och att vi har arbetsplatser där folk trivs. Här t.ex. arbetar vi mycket med friskvård, vi försöker få in det i vardagen och har någon kort friskvårdsaktivitet varje dag. Sen är det förstås bra att göra roliga saker tillsammans, vi har t.ex. personalfest två gånger om året. Det behövs inte minst då det vi arbetar med är tungt ibland, med svåra och sorgliga ärenden.

Bilden visar Kristoffer Magnusson, kammarchef i Falun.

Vad är det bästa med ditt arbete?

– Jag tycker att det på många sätt är ett roligt och stimulerande arbete - dels att få arbeta med utvecklings- och metodfrågor i verksamheten på ett mer övergripande plan, dels att få leda medarbetarna.

– Det är oerhört kul att vara med på ett hörn i de olika ärendena, att t.ex. stötta och coacha de yngre åklagarna och se hur de växer in i rollen och klarar av allt större utmaningar.

– Jag känner mig stolt över kammaren och medarbetarna!

Här kan du också se en film där Kristoffer Magnusson berättar om sitt arbete (länk till filmen på Åklagarmyndighetens Youtube-kanal).