Kriminalteknik på schemat

Kriminalteknik är ett viktigt verktyg för åklagare när de samlar bevisning i sina ärenden. Under åklagarnas grundutbildning ingår en kursvecka på Nationellt forensiskt centrum (NFC) i Linköping. Perla Frohm och Adolf Moberg Oleszkiewiczs gick kursen före sommaren.

Perla och Adolf

– Det har varit kul och bra att få veta vad NFC kan hjälpa oss med i våra ärenden - vad vi kan begära och vilka undersökningar de kan göra. Så den här veckan är väldigt viktig, säger Perla Frohm, Umeå.

Vad har ni fått göra under kursveckan på NFC?

– Den skiljer sig en del från många av de andra kurserna på grundutbildningen då allt inte är så praktiskt inriktat som här på NFC, säger Adolf, Nyköping. I dag hade vi t.ex. en genomgång i labbet om topsning av DNA och vi har också fått se hur en fiberundersökning går till, de visade hur lätt fibrer överförs vid direktkontakt.

Samma dag var det även utbildning om narkotika och deltagarna fick titta och lukta på olika preparat, t.ex. cannabis och GHB. Ett bra tillfälle att ställa frågor till NFC:s experter.

Narkotika. Foto: Minna Ridderstolpe, polisen

Vad tar ni med er från den här veckan?

– Förutom alla konkreta insikter jag har fått så var detta med hypoteserna nytt för mig. Vi ska vara noggranna i våra frågeställningar och våra hypoteser, säger Adolf. Jag visste inte heller att det i varje ärende är två personer som gör en bedömning och skriver på utlåtanden, helt oberoende av varann.

Perla:
– Det var bra att få kunskap om att processerna tar tid och har en viss gång, dvs. proverna måste tas i en bestämd ordning för att spåren ska säkras. Jag har fått mer förståelse för deras process och att det inte går att göra allt på samma gång.

Grundutbildningen nästan klar

Ni två är nu inne på upploppet av den 2,5 år långa grundutbildningen. Hur känns det?

– Man är såklart mer varm i kläderna nu. Det känns som att det var länge sen jag hade första dagjouren och första förhandlingen, säger Perla.

– Utvecklingen de första åren går rätt fort. För varje stort ärende man har tar man stora kliv utvecklingsmässigt och detsamma gäller efter kurserna, menar Adolf.

Vad vill ni säga till de som är nya aspiranter på myndigheten nu? Vad hade ni velat veta när ni började för drygt två år sen?

– Vi brukar ju säga att åklagarjobbet är ett hantverk och så är det verkligen, man lär sig med tiden och det går inte att läsa sig till allt. Alla har varit nya en gång och det finns stor förståelse för att mycket kan uppfattas som svårt i början.

– Ja, jag håller med, säger Adolf. Man måste våga fråga. En annan sak är att man ska vara tydlig och ärlig och ta kommandot som åklagare. Det gäller i alla situationer, mot poliser och framför allt i rättegången.

 

Foto: Helena Ekstrand (bilden på Perla och Adolf), Minna Ridderstolpe, Polisen (bilden på narkotika)