Perla svarar när polisen ringer

Assistentåklagare Perla Fares har haft ett av sina första pass på kammarens dagjour. Här berättar hon om hur det var.

Perla på sin första dagjour som åklagare– Dagjouren, Åklagarkammaren i Umeå, Perla Fares. 

– Hej, det är Lisa Karlsson på polisen. Jag vill anmäla ett gripande, vi har gripit en person här på stormarknaden. Han har hamnat i ett allvarligt bråk med en butiksanställd.

Perla, som tagit emot polisens samtal och som nu måste fatta ett snabbt beslut i ärendet, började arbeta på Åklagarkammaren i Umeå för ett år sedan. I dag har hon ett av sina första pass på kammarens dagjour.

Under hela dagen svarar hon i kammarens dagjourtelefon dit poliser ringer för att informera åklagarna om nya ärenden och få åklagarens beslut om t.ex. anhållande.

– Jag var tidigt på jobbet i morse, man vill vara i god tid när man har en sån här uppgift. Klockan 8 loggade jag in på det speciella dagjournumret som polisen använder.

– Eftersom det är helt nytt för mig att ha dagjour känns det tryggt att jag har en specifik kollega som backup och som jag kan gå och fråga om det är något jag vill dubbelkolla.

Duktiga poliser

Ett typiskt samtal på dagjouren är från en polis som anmäler ett gripande. Åklagaren får en föredragning om vad som har hänt och ska sen bedöma om det finns skäl att anhålla den gripna personen eller inte. Utöver beslut om frihetsberövanden kan samtalen handla om andra tvångsmedelsåtgärder som husrannsakan eller hämtning till förhör.

– Det är klart att det kan vara lite knepigt när man är ny och man har ju ingen aning om vad som väntar när man svarar. Men det är bara att ta det lugnt och reda ut det de frågar om. Polisen är väldigt duktig på att dra ärendet och man lär sig mer och mer för varje gång. Är det nåt man funderar på så bollar man tillbaka den frågan till polisen eller frågar en mer erfaren kollega.

– Många gånger är det erfarna poliser som ringer och det känns också tryggt.

Läsa brev

Förutom att bemanna telefonen ingår det i Perlas uppgifter att under dagen läsa s.k. restriktionspost, dvs. brev från och till personer som är frihetsberövade och där åklagaren har beslutat om restriktioner.

– Det blir rätt snart en rutin att läsa dessa brev. Det mesta som skrivs kan man låta passera, det är bara om det något som kan påverka den pågående brottsutredningen som man behöver ingripa.

Klockan drar sig mot 16 och det börjar bli dags för Perla att avrunda dagjourpasset och logga ut. Nattjouren tar vid, en åklagare med längre erfarenhet svarar polisen under natten. Natt- och helgjourer får endast bara färdigutbildade åklagare ha.

Var det som du trodde, att ha dagjour?

– Ja, det tycker jag. Det är lärorikt och som en liten krydda i vardagen. Det är väldigt olika hur mycket det ringer och det som är intressant är att det kan komma ärendetyper som jag normalt inte handlägger.