"Det är jättekul att vara aktiv i förhandlingssituationen"

26-åriga Perla är extra åklagare på Åklagarkammaren i Umeå, där började hon så sent som den 1 mars, då det var sportlov i norra Sverige. Därefter tog coronan vid, så hon och en annan aspirant som började samtidigt har fått en annorlunda introduktion i myndigheten.

Berätta vad du gjorde innan du började på Åklagarmyndigheten?

Perla Fares, extra åklagare i Umeå

Jag satt ting i Umeå. Efter examen från Umeå universitet i januari 2017 jobbade jag först som förrättningslantmätare i ett och ett halvt år på Lantmäteriet.

Varför valde du att bli åklagare?

Under studietiden var jag inställd på att inte sitta ting då det var en otrolig betygshets och jag, som alla andra, tänkte att om man inte har högsta betyg så går det inte att få en tingsplats. Jag hade helt enkelt bestämt mig innan för att jag inte ville dras med i betygshetsen.

Under termin 7 gjorde jag praktik på Umeå tingsrätt och kände att det var väldigt lärorikt och roligt med bl.a. straff- och processrätt. När jag jobbade på Lantmäteriet med en nära vän som hade fått tingsplats så blev jag peppad att själv söka – och det visade sig att jag fick en plats!

Under notarietiden kändes åklagarjobbet först väldigt svårt, men ju mer tiden gick och jag fick börja ha egna förhandlingar så insåg jag hur roligt det var att vara aktiv i förhandlingssituationen. Jag funderade på vad jag ville jobba med efter tinget och fokuserade på vad jag tyckte var roligt och kom fram till att det var just en åklagares arbetsuppgifter! Jag kontaktade Åklagarkammaren i Umeå och fick till svar att jag skulle ladda upp min ansökan på Åklagarmyndighetens sida vilket jag gjorde och sen kom den glada nyheten att jag hade fått en tjänst som åklagaraspirant!

Under studietiden var jag engagerad i olika föreningar och lade ganska mycket tid på mitt studiesociala liv. Det jag vill förmedla till juriststudenter är att de inte ska stressa ihjäl sig, det går att bli åklagare ändå – det viktigaste är att man gör sitt bästa och att man inte glömmer sitt mående på vägen!

Vad har du för förväntningar?

Det som känns absolut roligast är att få processa i rätten. Men även förundersökningsrollen och arbetet med poliserna känns väldigt spännande och det är den del som man inte får se så mycket av när man sitter ting. Jag gillar när det händer saker. Jag ser också fram emot att få lite mer erfarenhet och känna mig säkrare i rollen – men det kommer med tiden!

(Publicerad i maj 2020)