Perlas första egna ärende från ”ax till limpa” som åklagare

I oktober hade Perla sin första förhandling i ett ärende som hon själv haft nästan från början till slut i rollen som ny åklagare. Redan innan sommaren hade hon visserligen förhandlingar i tingsrätten men den här gången var det ett eget ärende som kammarledningen tilldelade henne redan från anhållandestadiet.

– Själva brotten i det ärende jag fick kändes egentligen inte så komplicerade. Det handlade om stölder i en butik. Det första jag gjorde när jag läst igenom ärendet var att kontrollera när anhållningsfristen löpte ut. Sedan kontaktade Perla på kontoret på Åklagarkammaren i Umeåjag utredarna hos polisen och stämde träff där de föredrog ärendet för mig.

- Därefter kunde vi tillsammans diskutera fram nya utredningsåtgärder och jag kunde ge fortsatta direktiv i förundersökningen, berättar hon.

Både nervöst och spännande

Perla berättar att det var både nervöst och spännande att ansvara för ett eget ärende hela vägen genom processen.

– Det krävs förstås ett lite extra högt arbetstempo i ärenden där det redan finns frihetsberövade, säger hon.

Eftersom den misstänkta i det här ärendet medgav gärningarna så kunde Perla ganska snabbt börja förbereda häktningsframställan till tingsrätten parallellt med de utredningsåtgärder som polisens utredare genomförde.

Regelverk kring utvisning krävde inläsning

Vid häktningsförhandlingen lyfte Perla frågan om att ett utvisningsyrkande eventuellt skulle framställas i samband med stämningsansökan, då den misstänkte var EU-medborgare. Detta krävde ytterligare utredningsåtgärder.

– Just regelverket kring utvisning hade jag inte så mycket kunskap om så den delen krävde lite extra inläsning för mig. Jag hade stor hjälp av en promemoria om utvisning men även av mer erfarna kollegor på kammaren. Dessutom hade jag kontakt med en åklagare på Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum som kunde bidra med goda råd om vilka överväganden som behövde göras när det handlar om utvisning av EU-medborgare.

Bara drygt en vecka efter häktning kunde Perla lämna in stämningsansökan, med ett utvisningsyrkande, och väcka åtal i målet. En vecka senare bokades huvudförhandling in.

Hjälpsamma kollegor

- Det var intensivt men mycket lärorikt att få ansvara för ett eget ärende. Det nära samarbetet med polisen var extra roligt! Jag är också tacksam över att jag har kollegor som är väldigt hjälpsamma när jag behöver bolla frågor eller be om hjälp med något jag själv är osäker på, avslutar Perla Fares.

 

(Publicerad i november 2020)