"Jag brinner lite extra för arbete med ärenden om brott i parrelation"

Sofia Bryngelsson, som är assistentåklagare i Borås, berättar här om sina erfarenheter från ett stort mål hon hade i tingsrätten och vad hon vill ägna sig lite extra åt i den framtida åklagarkarriären.

– Ett av de första stora ärenden jag hade i rätten var ett mål med brottsrubriceringen utnyttjande av barn för sexuell posering. I det ärendet fanns det över 20 unga målsägande och vi var två åklagare, jag och en mera erfaren åklagare på kammaren, som hade ärendet tillsammans i rätten. Det här målet pågick under hela tre veckor i tingsrätten.

Art_sofia utanför tingsrätt.jpg
Sofia Bryngelsson konstaterar att det här med att ha ett mål i rätten tillsammans med en kollega var väldigt lärorikt.

– Att ha ett mål tillsammans med en annan åklagare i rätten ger en helt unik insyn i hur andra kollegor lägger upp sina förhör. Dessutom fick jag en massa bra tips på detaljer som är användbara i förhandlingssituationen i rätten. Det var mycket värdefullt att ha någon att diskutera uppläggen av förhören och liknande med också. Bara sakframställan tog en hel dag i anspråk och det gick åt lång förberedelsetid för att ta fram material som bildspel och liknande till den. Då var det skönt att vi var flera åklagare. Den erfarenhet jag dessutom tar med mig från det här målet är utmaningarna som ligger i att arbeta med unga målsägande i brottmålsärenden. Här måste man verkligen tänka på att förhören ska läggas upp på ett speciellt sätt för att nå resultat, säger hon.

I det här ärendet hade Sofia Bryngelsson inte rollen som förundersökningsledare själv utan det var först inför huvudförhandlingen i rätten som hon blev inkopplad i ärendet.

– Det är lite olika hur arbetet med ärenden läggs upp och fördelas mellan åklagarna på kammaren. Det är långt ifrån alltid samma åklagare som har ett ärende från start till slut utan det kan vara lite olika personer som arbetar med det i de olika faserna. Det bästa är förstås om man har chans att följa ett ärende i alla led själv från början till slut. Det ger en helt annan helhetsbild än att ta över en utredning som någon annan varit förundersökningsledare i.

Inriktningen blir klarare efter ett tag

Oftast kan det ta ett tag i arbetet som åklagare innan det blir tydligt vilken typ av brottslighet man är mest intresserad av att arbeta med eller specialisera sig på.

– Jag visste nog redan innan jag började som åklagare att jag var mest intresserad av en viss typ av ärenden och den övertygelsen har förstärkts under tiden jag arbetat här. Jag brinner lite extra för arbete med ärenden om brott i parrelation. Det är definitivt ett område jag vill ägna mig mer åt i framtiden, avslutar Sofia Bryngelsson.