"Jag kan göra något för de som utsatts"

För tre år och tre månader sen började Sofia Bryngelsson som åklagaraspirant på åklagarkammaren i Borås. Nyligen gick hon i mål på grundutbildningen och fick ta emot åklagarbrickan av riksåklagaren. Här berättar Sofia om sin första tid som åklagare och ger tips till dem som är nyanställda.

Sofia Bryngelsson ny kammaråklagare


– Det är skönt att vara färdig med utbildningen men samtidigt har det varit väldigt givande och nyttigt. Och vi har haft så roligt i vår grupp!

Sofia har nu titeln kammaråklagare.

Du började på myndigheten hösten 2019. Hur stämde dina tankar om hur det skulle vara att arbeta som åklagare med hur det sen blev?

– Jag tänkte nog att det skulle bli roligt och det har det ju verkligen varit. Jag känner fortfarande efter tre år att det är få förunnat att ha så roligt på jobbet. Varje dag är ju kul!

Tingstjänstgöringen hade gett Sofia en bild av åklagaryrket, framför allt av åklagarens roll under förhandlingen.

Var det något, utöver den stora del som förundersökningsledningen utgör, som förvånade dig i början?

– Det man kanske inte tänker på när man är ny som åklagare är att det finns otroligt många brott och olika brottstyper. Det är enormt mycket man ska kunna hantera och det kan kännas övermäktigt i början och vara svårt att överblicka. Men med facit i hand är det något man är imponerad av nu när utbildningen är klar, att man faktiskt har lärt sig så fantastiskt mycket på kort tid.

– Det är fascinerande med den branta utvecklings- och kompetenskurvan man har under grundutbildningen. Man tar små steg i hantverket från dag ett på kammaren och sen fylls kunskapen på med kurserna, där vi har fått både teoretiska och praktiska insikter, som vi också har fått använda i övningsmiljöer som t.ex. rollspel.

– Det man kanske inte tänker på när man är ny som åklagare är att det finns otroligt många brott och olika brottstyper. Det är enormt mycket man ska kunna hantera och det kan kännas övermäktigt i början och vara svårt att 

Hur klarar man att ta in allt nytt?

– Ett tips till nyanställda åklagare är att det finns mycket material internt. I våra interna dokument som t.ex. handböcker och rättsliga vägledningar finns svar på de flesta frågorna. Det hade jag velat veta när jag var ny, att det finns så mycket att hämta på intranätet.

Redan tidigt valde Sofia valt att specialisera sig på ärenden som rör våld i nära relation och sexualbrott mot barn.

– Det är det jag vill göra och jag har haft tur, jag har fått göra det nästan hela tiden.

– Visst, det kan vara tungt att arbeta med t.ex. den här typen av brottslighet varje dag, men man kan vända på det och se det positiva i att vi faktiskt KAN göra något. Som åklagare kan jag bidra till lagföring och se till att alla utredningsåtgärder som behöver göras utförs. Jag kan få folk att känna att de blir lyssnade på. Jag känner att jag gör skillnad och det är viktigt för mig.

– Att möta människorna känns viktigt. Det finns ju inga onda människor egentligen, det finns bara onda handlingar.

Förutom att ta del av dokument, har du några andra råd till nya åklagarkollegor?

– Att våga fatta beslut och att våga fråga kollegor, ingen kan allt från början. Jag tror att många nya åklagare klarar mycket mer än vad de kanske tror själva.


Text och foto: Helena Ekstrand