”Utbildning via nätet funkar bra – men jag saknar fikadiskussionerna”

För några veckor sedan var det dags för Sofia Bryngelsson att gå den första delen av Åklagarmyndighetens interna grundutbildning för åklagare. Men i stället för att åka till Stockholm och bo på en kursgård i en vecka så har Sofia på grund av pandemin suttit på sin vanliga plats på Åklagarkammaren i Borås och fått utbildningen på distans via video. Delar av grundutbildningen har under våren genomförts på distans.

- Jag är positivt inställd, det har fungerat bättre än jag trodde, berättar Sofia.
Tekniskt var det så gott som inga problem.

Upplägget är att hennes grupp på cirka 30 åklagare från hela landet ska träffas som en klass under varje steg i grundutbildningen, som pågår under två år.

Sofia - en av myndighetens nya åklagare har fått en del av den interna grundutbildningen på distans

- I januari i år var jag i Stockholm på en inledande basvecka. Då träffade jag de andra i min grupp för första gången. Nu ses vi på nätet i stället!

Grupparbeten

Hela 45 åklagare över hela landet har suttit uppkopplade samtidigt denna utbildningsomgång, eftersom man för att effektivisera har slagit ihop två grupper.

- Ja, vi är många, men i vissa moment har vi delats upp i mindre grupper på 5–6 personer. Då har vi fått uppgifter att lösa och diskutera.

Passen har bland annat handlat om tvångsmedel, sekretess och förundersökningsledning. Utbildarna är oftast erfarna kollegor som har åtagit sig att undervisa på grundutbildningen utöver sina vanliga åklagarjobb.

- Just passet om att driva förundersökning var mycket nyttigt, tycker jag, säger Sofia. Det är också något som man omedelbart fick konkret användning av i jobbet. Jag har ju haft egna ärenden sedan jag började på åklagarkammaren i september 2019 och nu när ärendena börjar bli lite mer komplexa var det bra att få den här genomgången, den låg precis rätt i tiden.

Powerpoint i rätten

Ett annat pass Sofia nämner handlade om presentationsteknik. Här fick åklagarna lära sig hur de kan presentera sin bevisning i rätten, det vill säga hur de kan göra en pedagogisk Power point och bland annat lägga in film- och ljudklipp från förundersökningen.

- Vi får väldigt mycket kunskap förmedlad till oss av erfarna kollegor, och ett plus med utbildningen är också att man känner sig säkrare i sin yrkesroll och får mer kött på benen i det man gör.

- Jag tycker att upplägget som vi har för att utbilda åklagare är bra. Utöver grundutbildningen har jag, som alla andra nya åklagare en handledare på kammaren som finns tillgänglig för återkoppling och frågor i de ärenden jag ansvarar för.

Nätverkande

Närmast i grundutbildningen väntar en heldag om beslag och pass om skadestånd och brottsofferfrågor.

- Självklart saknar jag att träffa de andra i min grupp. Det blir på ett annat sätt när man ses på riktigt, till exempel fortsätter ofta diskussionerna under kaffepauser och middagar. Nätverkandet är viktigt.

- Jag hoppas att vi kommer kunna ses på riktigt i höst på nästa del av utbildningen, men till dess så fungerar distansundervisningen fint.

(Den här artikeln ingår i en serie om nya åklagare.)