"Jag är glad att vara där jag är"

– Jag arbetade i flera år innan jag började juristprogrammet i Göteborg. Även under studietiden hade jag extraarbete. Det var jättebra att ha arbetslivserfarenhet när jag började plugga, berättar Sofia Bryngelsson som är 29 år och extra åklagare på åklagarkammaren i Borås.

– Jag har jobbat med tidningen Faktum i Göteborg, som säljs av hemlösa och andra i utanförskap. Redan under gymnasiet arbetade jag i kassan på Coop och ICA och har dessutom varit i tre år på Försäkringskassan där jag bland annat internutbildade i förvaltningsrätt. En ganska så krokig och rolig bana!

Sofia Bryngelsson, extra åklagare i Borås

Varför valde du att bli åklagare?

Jag sökte mig till straffrätten och vill arbeta med människor. På Försäkringskassan insåg jag att jag trivdes med att arbeta statligt. Så jag landade i tingsrätten som notarie innan jag sökte mig till Åklagarmyndigheten.

Vad har du för förväntningar?

– Jag tar mitt jobb på stort allvar och tycker att det är viktigt att det blir rätt. Jag hoppas på en löpande kompetensutveckling. Dessutom vill jag kunna bidra med att öka förtroendet för rättsväsendet i stort. Att vara åklagare är ett omväxlande yrke där man träffar mycket folk och jag har nytta av erfarenheten jag fått på tidigare arbetsplatser. Nu har jag varit här i åtta månader och mina förväntningar har så här långt införlivats. Jag tipsar vänner att söka till oss eftersom det här är en bra arbetsplats.

Vad gör du på fritiden?

– Nu veckopendlar jag till min sambo och hund i Göteborg, så i veckorna går jag på gym och yoga här i Borås. Innan jag började här hade jag flera förtroendeuppdrag i civilsamhället, men utan de uppdragen som jag avsagt mig nu, så har jag mycket fritid. Det känns nästan konstigt. Jag behöver helt enkelt skaffa mig en till hobby, avslutar Sofia Bryngelsson.

(Publicerad i maj 2020)