Åklagarmyndighetens

Ulrika Bentelius Egelrud, specialist i Göteborg

Ulrika

Ulrika Bentelius Egelrud är specialiståklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet i Göteborg.

- Här får jag leda stora brottsutredningar om t.ex. narkotikabrott och smuggling.

På Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet utreds grov organiserad brottslighet, både med internationell och med nationell inriktning.

– Utredningarna sträcker sig ofta över längre tid än de på de allmänna åklagarkammarna. Ofta har de internationella förgreningar, t.ex. om det handlar om människohandel eller narkotikasmuggling.

Med grov organiserad brottslighet menar man att en organisation är uppbyggd kring kriminaliteten, att många personer är inblandade och att den brottsliga verksamheten pågår under en längre tid.

– Det kan till exempel handla om människohandel eller smuggling av större partier narkotika. För att sådan brottslighet ska kunna genomföras krävs det en organisation med flera aktörer som samverkar, förklarar Ulrika.

Ulrika arbetarUlrika hade arbetat som domare i tre år när hon för 14 år sen blev åklagare. För tre år sen blev hon specialist på Internationella åklagarkammaren i Göteborg, numer Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet.

– Här blir brottsutredningarna mer som projekt och man samarbetar med tull, polis och analytiker. Vi arbetar tillsammans i en grupp, träffas ofta och diskuterar hur förundersökningen bäst ska drivas vidare. Vad blir nästa steg, vad kom fram på förhöret, ska en misstänkt frihetsberövas nu eller senare?

 Även en finansiell utredare ingår i gruppen.

– Syftet är att komma åt det som oftast ligger bakom brottsligheten, det vill säga den ekonomiska vinningen.

Du utreder brott som har begåtts av grovt kriminellt belastade personer. Hur är det?

– Jag inte känt mig utsatt eller blivit hotad. Jag tycker det fungerar bra och det blir sällan konfrontation i rättssalen.

På Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet har åklagarna många kontakter med andra länders rättsväsenden.

Samarbetet består bl.a. av gemensamma utredningsåtgärder som telefonavlyssning, husrannsakan och förhör. Vanliga ärenden på kammaren är att ett annat land begär hjälp med utlämning av en misstänkt eller dömd person från Sverige och begäran om rättslig hjälp med t.ex. förhör i Sverige.

Åklagarna arbetar också i så kallade ”joint investigations”, det vill säga gemensamma utredningsgrupper, där parallella utredningar genomförs i olika länder och information delas i gruppen. 

Ulrika med resväskaJobbet innefattar en hel del resor, både inom Sverige och utomlands och på åklagarkammaren ser man resväskor här och där. Ulrika har till exempel rest med en grupp svenska poliser till Rumänien under förundersökningsarbetet av misstänkt människohandel. Då fick de hjälp att förhöra personer på plats i Rumänien och fick vara med vid husrannsakningar.

Ulrika trivs bra med sitt jobb, som hon tycker är roligt och omväxlande.

– Jag ser det som en utmaning att vi gemensamt i en grupp ska lösa ett problem och utreda om ett brott kan bevisas.  Och jag lär mig nya saker hela tiden.

 

 

 

 

 

 

Fakta om specialiståklagare

Det finns en rad olika specialister på Åklagarmyndigheten. Man kan bli mängdbrotts-, eko-, ungdoms-, miljö-, narkotika- eller familjevåldsåklagare. Dessa är placerade på allmänna åklagarkammare. För att bli specialist måste man först ha arbetat som kammaråklagare.