Stina Stefansson, beredningsjurist i Eskilstuna

Stina Stefansson arbetar sedan hösten 2023 som beredningsjurist på Åklagarkammaren i Eskilstuna. När hon sökte jobbet var det med en förhoppning om att rollen skulle bli ett bra första steg från juridikstudierna till arbetslivet.

– Precis så har det faktiskt varit. Det är verkligen en bra övergångstjänst från studier till praktik där man får omsätta sina teoretiska kunskaper.

stina-stefansson-beredningsjurist-eskilstuna.jpg

Stöttar både åklagare och handläggare

Beredningsjurister finns på de flesta åklagarkammare. Vilken typ av ärenden beredningsjuristerna jobbar med varierar från kammare till kammare, men en gemensam nämnare är att beredningsjuristerna bereder ärenden.

– På vår kammare jobbar vi beredningsjurister mest med förmögenhetsrättsliga ärenden där polisen varit förundersökningsledare, till exempel om penningtvättsbrott och bidragsbrott. När jag fått ett ärende bereder jag det genom att gå igenom förundersökningsprotokollet som polisen skickat, skriver ett förslag på stämningsansökan och skickar det till en åklagare, som sedan beslutar om åtal ska väckas.

– Vi stöttar också både handläggarna och åklagarna med restriktionsposten. Det innebär att vi registrerar och expedierar posten som skickas till och från häktade, men också att vi läser igenom innehållet och sammanfattar för åklagarna vad som kommer fram.

Rollen ger inblick i åklagaryrket och rättsprocessen

Stina tycker att man som beredningsjurist får en bra inblick i åklagaryrket:

– Nu har jag en ganska bra bild av vad olika sorters åklagare jobbar med en vanlig dag. Rollen som beredningsjurist ger en även möjlighet att se hela rättsprocessen och åklagarens roll i den – jag har till exempel suttit med på åklagarnas dagjour och hört ett ärende komma in till kammaren och sedan följt det i periferin hela vägen till förhandling och dom.

– Jag har även fått prova på samarbetet med polisen lite, även om man i rollen som beredningsjurist varken är förundersökningsledare eller fattar några beslut. Men om jag till exempel har en fråga om en förundersökning kan jag ta den direkt med polisen. Om vi kommer fram till att förundersökningsprotokollet nog behöver kompletteras, föreslår jag det för en åklagare som sedan fattar beslut.

Kunskaper från utbildningen väcks till liv

Även om Stina snabbt kom in i jobbet och tycker att det blev en bra övergång från studierna, fanns det utmaningar i början.

– Det är stor skillnad mellan att plugga till en tenta och att läsa igenom ett förundersökningsprotokoll för att försöka avgöra om något fattas eller om allt ser bra ut. Sen lär man sig och massa kunskaper från utbildningen väcks till liv.

– Jag har lärt mig mycket på de här månaderna och fått ett nytt självförtroende som jurist. Jag tror många kan känna igen sig i att det kan kännas som ett stort steg att gå ut i arbetslivet, men jag har verkligen blivit väl omhändertagen här och fått pröva mina vingar.