Susanne Arvidsson, handläggare i Linköping

Susanne Arvidsson– Det bästa med mitt arbete är att det är omväxlande och att man arbetar både självständigt och tillsammans med andra. Jag har alltid varit nyfiken på rättsväsendet och velat ha ett jobb som känns meningsfullt och det har jag hittat här.

Berätta om din utbildningsbakgrund och tidigare arbetslivserfarenhet!

– Jag gick en högskoleutbildning för att bli arbetsledare inom omsorgen och arbetade sen som arbetsledare för personliga assistenter i åtta år. Därefter arbetade jag som lönehandläggare på Polismyndigheten, men jag ville ha mer varierade arbetsuppgifter och sökte mig därför till Åklagarmyndigheten.

Vad innebär din roll?

– Som handläggare är några av mina huvuduppgifter att ge administrativt stöd till åklagarna och att på olika sätt sköta externa kontakter med bl.a. polis och domstol. En stor del av mitt arbete går ut på att ge service till åklagarna, allmänheten och andra myndigheter, med flera.

Vad gör du en vanlig arbetsdag?

– Vi handläggare har möte varje morgon då vi planerar dagen. Sen träffas hela kammaren vid halv tio, då får vi information om vad som är på gång, vad som ska prioriteras vad gäller olika ärenden, rättegångar, utbildningar och annat.

Susanne berättar att handläggarna har ett schema så att de turas om med vissa arbetsuppgifter.

Susanne Arvidsson vid skrivbordet

– En uppgift vi alternerar mellan är att registrera de nya ärenden som kommer in från polisens system varje morgon. Vi kontrollerar, bedömer och registrerar ärendena i Åklagarmyndigheten eget it-system. Förutom det turas vi också om med att hantera alla mejl som kommer in till registratorsbrevlådan. Det kommer bl.a. mejl från tingsrätten, polisen och kriminalvården med olika frågor som vi behöver svara på eller skicka vidare till rätt person. Även mejl från allmänheten hamnar där.

– Det är många olika delar i jobbet och ofta ett högt tempo men vi handläggare är ett sammansvetsat gäng som hjälps åt. Att det ibland är väldigt tragiska ärenden det handlar om vänjer man sig vid.

Under dagen arbetar Susanne med många olika uppgifter.

– När telefonen ringer kan det vara vad som helst eftersom jag har kontakt med så många utanför kammaren. Allmänheten kan ringa och fråga hur det går med deras utredning, om den har kommit till åklagarkammaren från polisen eller när huvudförhandlingen ska ske. De kan också vara nervösa inför rättegången. Det är viktigt att vi lämnar rätt uppgifter och är noga med sekretessen om förundersökning i ärendet pågår.

Att ha ordning och reda och att kunna prioritera om när något oväntat sker är viktigt.

– Tingsrätten kan höra av sig och vilja boka in en förhandling med en åklagare med ganska kort varsel. Då måste man fånga upp det, få in det i systemet och informera åklagaren om vad domstolen planerar.

– Vissa uppgifter måste tas hand extra snabbt, t.ex. när det handlar om ansökan om kontaktförbud eller ansökningar till tingsrätten om hemliga tvångsmedel som t.ex. telefonavlyssning. Då släpper jag allt annat och fokuserar på det som är brådskande.

Beskriv din arbetsplats!

– Vi är 30 personer på kammaren, av dem är sex handläggare och övriga åklagare. Det är en trevlig arbetsplats med god stämning och man känner sig välkommen. Det är öppna dörrar, vill man fråga nåt kan man alltid gå in till nån. Det är roligt att gå till jobbet fast jag har jobbat så länge. Och så har vi trevliga fester!

Susanne vid fikabordet med kollega

Vad är det som känns meningsfullt för dig här?

– Jag känner att handläggarna spelar en viktig roll för att kammarens verksamhet ska fungera och att alla på kammaren jobbar mot samma mål - för rättvisa och ett bättre samhälle.