Rekrytering

Rekryteringen av olika yrkesgrupper inom myndigheten sköts av myndighetens personalavdelning i samarbete med rekryterande chef.

Rekryteringsprocesserna ser olika ut för olika yrkeskategorier. All rekrytering, interna såväl som externa, sker elektroniskt i rekryteringssystemet Easycruit.

Rekryteringen av aspiranter genomförs av ansvarig personalhandläggare i samarbete med kammarchefen. Vid rekrytering av aspiranter finns en rekryteringsprocess med arbetspsykologiska test och strukturerade intervjuer samt referenstagning. Tester genomförs av en licensierad personalhandläggare

Rekrytering av administratörer genomförs av rekryterande chef, i vissa fall med stöd av personalenheten. Som stöd för rekryteringen finns intervjuguider och referenstagningsguider. 

Säkerhetsprövning

I rekryteringsprocessen ingår bakgrundskontroll av de sökande. För säkerhetsklassade befattningar genomförs en säkerhetsprövning före anställning.