Ny som jurist

Praktik

Om du under juristutbildningen vill genomföra praktik för att få inblick i åklagaryrket så ska du vända dig direkt till en åklagarkammare. Det är åklagarkammaren som avgör om de tar in praktikanter eller inte.

Beredningsjurist

Beredningsjuristen bereder underlag åt åklagarna. Vid tillträdet som beredningsjurist måste du vara klar med din juristexamen.

Om du har en jur. kand-examen eller juristexamen när du anställs som beredningsjurist, så får tiden i normalfallet tillgodoräknas vid notariemeritering inom Sveriges Domstolar. 

Åklagaraspirant   

Den som har svensk jur.kand-examen eller juristexamen, har fullgjort svensk notariemeritering vid tingsrätt eller förvaltningsrätt samt är svensk medborgare kan bli antagen som åklagaraspirant vid Åklagarmyndigheten.

Tiden som åklagaraspirant innebär 9-12 månaders provanställning. Under tiden som åklagaraspirant har du en handledare och du påbörjar då din åklagarutbildning.

Efter provanställningens slut övergår anställningen i en tillsvidareanställning som assistentåklagare under två år.

Under tiden som assistentåklagare får du fortsatt handledning och fortsatt utbildning. Efter två år som assistentåklagare bedöms om du är lämplig och i så fall utnämns du till kammaråklagare.

Notarietjänstgöring på åklagarkammare

Nu finns möjligheten för jurister att göra en del av notarietjänstgöringen på en åklagarkammare. På Åklagarmyndigheten finns just nu ett tiotal så kallade åklagarnotarier runt om i landet. För att bli åklagare ska du ha svensk jur.-kand.-examen eller juristexamen och notariemeritering. Meriteringen görs under två år och en del av denna period kan förläggas till Åklagarmyndigheten. Resterande tid görs på tingsrätt eller förvaltningsrätt.

.