Rekrytering av övrig personal

På Åklagarmyndigheten arbetar också andra yrkesgrupper än åklagare.


På åklagarkamrarna arbetar förutom åklagare också handläggare och administrativa chefer. En stor del av det administrativa arbetet består av ärendehantering, dvs. att registrera och koda de ärenden som åklagarna arbetar med. För detta finns avancerade dataprogram.

De administrativa cheferna är chefer för det administrativa arbetet på åklagarkamrarna och ingår i kammarledningen.

Vid huvudkontoret i Stockholm finns flera olika yrken och funktioner representerade. De centrala stödfunktionerna personal, kommunikation, ekonomi, utbildning och it finns på huvudkontoret.

Hur ansöker jag?

Du ansöker om arbete inom Åklagarmyndigheten direkt från annonserna om lediga tjänster i listan under fliken "Karriär".

Genom att fylla i alla uppgifter lagras informationen i rekryteringssystemet. Det innebär att personalavdelningen på Åklagarmyndigheten samt alla områdeschefer, kammarchefer och chefer för utvecklingscentrumen kan se din ansökan.

Du behöver ett användarnamn och ett lösenord för att söka via länken, dessa skapas när du använder sidan första gången. Sedan kan du hålla din ansökan aktuell och söka nya jobb som ledigförklaras utan att fylla i alla uppgifter igen.

Du kan skanna in betygshandlingar, men det är inte nödvändigt. Vi vill helst inte att du skickar papperskopior på betyg och eller andra handlingar. Om du inte har möjlighet att ansöka via vår webbplats så kan du naturligtvis skicka din ansökan per post.

Hur går rekryteringsprocessen för övrig personal till?

Efter att du har ansökt om anställning sker ett första urval av vilka som ska kallas till en intervju. Intervjun genomförs i regel på en åklagarkammare under ledning av kammarchefen.

Efter intervjun tar Åklagarmyndigheten referenser och därefter fattas beslut om vem som ska anställas.