Kontakt

Åklagarmyndigheten är organiserad i fyra geografiska åklagarområden och en nationell åklagaravdelning, ett utvecklingscentrum samt ett huvudkontor. Dessutom finns Särskilda åklagarkammaren som är en egen enhet direkt underställd riksåklagaren. På våra kontaktsidor hittar du kontaktuppgifter till de olika arbetsplatsernas kontor. Om du söker direktnumret till en specifik åklagare är du välkommen att kontakta växeln.

Åklagarmyndighetens växel når du på 010-562 50 00.

E-post till registrator på huvudkontoret samt till andra arbetsställen i myndigheten finns på kontaktsidorna för respektive kontor.


Åklagarmyndigheten ger inte juridisk rådgivning

Ärenden om misstänkta brott ska avgöras i domstol och därför kan inte myndigheten lämna besked om hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.

Expeditionstider

Åklagarkamrarnas expeditionstider är i regel vardagar kl 9–12 och 13–15. 
Observera att expeditionstiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Telefontider

Telefontiden för åklagarkamrarna är i regel vardagar kl 8.30–16. Observera att telefontiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Tillsynsavdelningen har telefontid vardagar 9–11.30. Myndigheter och media som behöver komma i kontakt med tillsynsavdelningen utanför telefontid kan skicka ett e-postmeddelande med kontaktuppgifter till registrator på huvudkontoret.

 

Karta i större format finns här (PNG-format)