Kontakt

Åklagarmyndigheten är organiserad i sju åklagarområden, en nationell avdelning, utvecklingscentrum samt huvudkontoret. På våra kontaktsidor hittar du växelnummer till samtliga åklagarkammare. Om du söker direktnumret till en specifik åklagare är du välkommen att kontakta växeln.

Åklagarmyndighetens växel når du på 010-562 50 00.


Åklagarmyndigheten ger inte juridisk rådgivning

Ärenden om misstänkta brott ska avgöras i domstol och därför kan inte myndigheten lämna besked om hur en rättsregel bör tillämpas i enskilda fall.

Expeditionstider

Åklagarkamrarnas expeditionstider är i regel vardagar kl 9-12 och 13-15. 
Observera att expeditionstiden kan vara förkortad dag före helgdag.

Telefontider

Telefontiden för åklagarkamrarna är i regel vardagar kl 8.30–16.00. Observera att telefontiden kan vara förkortad dag före helgdag.

 

Bild föreställande Sverigekarta med Åklagarmyndighetens lokala kammare utmärkta Åklagarområde Nord Åklagarområde Bergslagen Åklagarområde Mitt Åklagarområde Stockholm Åklagarområde Väst Åklagarområde Öst Åklagarområde Syd