Utvecklingscentrum

Utvecklingscentrum finns på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Utvecklingscentrums uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av Utvecklingscentrum.

Utvecklingscentrum

Postadress:
Box 1004
101 38 Stockholm

Observera att eventuella paket adresseras till besöksadressen Kungsbron 21, ej till boxadressen​. 

Besöksadress:
Kungsbron 21, plan 10, Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9–12 varje helgfri måndag–fredag
  • Telefon 010-562 54 15
  • E-post [email protected]

Kontaktpersoner Utvecklingscentrum:

Överåklagare och chef för Utvecklingscentrum Lennart Guné
Överåklagare och ställföreträdande chef för Utvecklingscentrum Mikael Björk
Administrativ chef Marie Höglin

 

Stockholm

Besöksadress:  
Kungsbron 21, plan 10, Stockholm

  • Telefon 010-562 54 15


Kontaktpersoner:

Överåklagare Peter Lundkvist
Vice överåklagare Jenny Ahlner Wetterqvist

Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Telefon 010-562 54 15

Kontaktpersoner:

Överåklagare Eva-Marie Persson
Vice överåklagare Eva Johnsson

Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Telefon 010-562 54 15

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mikael Björk
Vice överåklagare Magnus Johansson