Utvecklingscentrum

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum är sedan den 1 januari 2020 en enhet, men finns på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Utvecklingscentrums uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av Utvecklingscentrum.

Åklagarmyndighetens Utvecklingscentrum

Postadress: Box 1004 101 38 Stockholm

Besöksadress: Kungsbron 21, plan 10, Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 60 14
  • E-post registrator.utvecklingscentrum(a)aklagare.se

Kontaktpersoner Utvecklingscentrum:

Överåklagare och chef för Utvecklingscentrum Lennart Guné
Överåklagare och ställföreträdande chef för Utvecklingscentrum Mikael Björk
Kammaråklagare Jenny Ahlner Wetterqvist

 

 

Stockholm

Besöksadress:

Kungsbron 21, plan 10, Stockholm

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 60 14

Kontaktpersoner:

Överåklagare Astrid Eklund
Vice överåklagare Peter Lundkvist
Åklagaradministratör Eva Schelin

 

Göteborg

Besöksadress:

Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19

Kontaktpersoner:

Överåklagare Vakant
Vice överåklagare Eva-Marie Persson
Åklagaradministratör Karina Laurén
Åklagaradministratör Ellen Jonsson

 

Malmö

Besöksadress:

Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mikael Björk
Vice överåklagare Magnus Johansson
Åklagaradministratör Inger Steffert
Åklagaradministratör Helene Sörensson