Göteborgs åklagarkammare

Göteborgs åklagarkammare handlägger brott som begåtts i Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Mölndal, Partille och Öckerö kommuner. Kammaren arbetar mot Göteborgs tingsrätt.

Postadress:
Box 129
401 22  Göteborg

Besöksadress:
Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag
  • Telefon 010-562 70 00
  • Telefontider kl. 8.30–16 varje helgfri måndag – fredag
  • Fax 031-701 73 16
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef

Mats Eriksson

Vice chefsåklagare/stf. kammarchef

Vakant

Vice chefsåklagare

Håkan Johansson

Vice chefsåklagare

​Anders Berndtson Sandell

Chefsadministratör

Charlott Persson

Vice chefsadministratör

Cathrine Wallén

Vice chefsadministratör

Julia Aslan