Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål

Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål inrättades den 1 januari 2009 som en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Vid enheten handläggs ärenden om brott mot miljöbalken med tillhörande förordningar och föreskrifter, arbetsmiljöbrott och brott mot arbetsmiljölagen, brott mot lagen om åtgärder mot förorening från fartyg med tillhörande förordningar och föreskrifter, miljöbrottslighet som åtalas med stöd av annan primär lagstiftning som brottsbalken samt grova jaktbrott för de fredade rovdjuren. Riksenheten har kansliort i Malmö.

Riksenheten bedriver verksamhet på fem ställen i landet: Malmö, Göteborg, Jönköping, Stockholm och Östersund. Varje arbetsställe har ett geografiskt ansvarsområde. Nedan följer en sammanställning av aktuella ansvarsområden och de adresser och telefonnummer som gäller.

 • Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 (varje helgfri måndag–fredag)
 • E-post [email protected]

Malmö
(Skåne, Blekinge, Kronobergs och Kalmar län)

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Box 21003
200 21 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

 • Växel 010-562 60 10
 • Gruppnummer (admin.) 010-562 55 00

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef Kristina Falk Strand
Administrativ chef Lisa Wallin


Göteborg
(Västra Götalands, Hallands och Värmlands län)

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Box 87
401 21 Göteborg

Besöksadress: 
Ernst Fontells plats 15, Göteborg

 • Växel 010-562 60 10
 • Gruppnummer (admin.) 010-562 55 00

Kontaktpersoner:

Senior åklagare Maria Johansson
Handläggare Heléne Carlsson


Jönköping
(Jönköpings, Örebro, Östergötlands, Sörmlands och Dalarnas län)

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Box 73
551 12 Jönköping

Besöksadress:
Hoppets torg 5, Jönköping

 • Växel 010-562 60 10
 • Gruppnummer (admin.) 010-562 55 00

Kontaktpersoner:

Senior åklagare Jan Olof Andersson
Handläggare Cathrine Sjökvist


Stockholm
(Stockholms, Uppsala, Gotlands och Västmanlands län)

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Box 57
101 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, Stockholm

 • Växel 010-562 60 10
 • Gruppnummer (admin.) 010-562 55 00

Kontaktpersoner:

Senior åklagare Jennie Nordin
Handläggare Birgit Palensky

Östersund
(Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands, Västernorrlands och Gävleborgs län)


Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål
Box 488
831 26 Östersund

Besöksadress:
Fyrvallavägen 1 C, Östersund

 • Växel 010-562 60 10
 • Gruppnummer (admin.) 010-562 55 00

Kontaktpersoner:

Senior åklagare Märta Warg
Handläggare Linda Corell Silfver