Riksenheten för säkerhetsmål

Riksenheten för säkerhetsmål handlägger samtliga mål och ärenden som handläggs vid säkerhetspolisen.

Postadress:
Box 5553
114 85 Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag
  • Telefon 010-562 50 00
  • Fax 010-562 53 90
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef  Per Lindqvist
Vice chefsåklagare/vice kammarchef  Hans Ihrman
Administrativ chef 

Charlotte Loggin