Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet

Riksenheten har arbetsställen i Stockholm, Göteborg och Malmö. Kansliort är Stockholm.

Här finns specialistkompetens för att bland annat bekämpa den organiserade, gränsöverskridande brottsligheten och för det internationella åklagarsamarbetet.

Huvudsakliga ansvarsområden:   

• Bekämpning av gränsöverskridande brottslighet samt i vissa fall nationell organiserad brottslighet. 

• Bekämpning av vissa internationella brott av allvarlig beskaffenhet, exempelvis brott som kan inrymmas i Romstadgans definition av folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser.     

• Inkommande ärenden om internationell rättslig hjälp, dock inte från de nordiska länderna, i brottmål, om erkännande och verkställighet i Sverige av frysningsbeslut, om utlämning eller överlämnande från Sverige och om överförande av lagföring i vissa fall.


Postadress:
Box 57
101 21  Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag
  • Telefon 010-562 50 00 
  • Telefontider kl. 8.30–16 varje helgfri måndag – fredag
  • E-post [email protected]

Chefsåklagare/kammarchef Ola Sjöstrand
Administrativ chef Ann-Sofie Adolfsson

 

Stockholm 

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 57
101 21  Stockholm

Besöksadress:

Hantverkargatan 25 A, 4 tr, Stockholm

Telefon 010-562 54 20

Kontaktpersoner:

Vice chefsåklagare Helena Grünwald
Vice chefsåklagare Hanna Lemoine
Vice administrativ chef Tanja Zdravkovic

 

Göteborg

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 103
401 21 Göteborg

Besöksadress:

Ernst Fontells plats 15, Göteborg

Telefon 010-562 70 00

Kontaktpersoner:

Vice chefsåklagare Karl-Erik Esbo

 

Malmö

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Nationella åklagaravdelningen
Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet
Box 21003
200 21 Malmö

Besöksadress:

Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

Telefon 010-562 61 62

Kontaktpersoner:

Vice chefsåklagare/vice kammarchef Måns Biörklund