Åklagarmyndigheten logotype

Riksenheten mot korruption

Riksenheten mot korruption handlägger samtliga brottsmisstankar om tagande av muta och givande av muta. Man handlägger också brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott.

Postadress:
Box 57
101 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, Stockholm

Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
Telefon 010-562 50 00
Fax 010-562 53 80
E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef  Kim Andrews
Vice chefsåklagare/vice kammarchef Martin Bresman
Chefsadministratör Charlotte Loggin