Riksenheten mot korruption

Riksenheten mot korruption handlägger samtliga brottsmisstankar om tagande av muta och givande av muta. Man handlägger också brottsmisstankar som hör nära samman med dessa brott.

Postadress:
Box 57
101 21 Stockholm

Besöksadress:
Hantverkargatan 25 A, Stockholm

Expeditionstider kl. 9–12 och 13–15 varje helgfri måndag–fredag
Telefon 010-562 50 00
E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Chefsåklagare/kammarchef  Martin Bresman
Vice chefsåklagare/vice kammarchef Mats Jansson
Administrativ chef Charlotte Loggin