Särskilda åklagarkammaren

Särskilda åklagarkammaren är en nationell operativ enhet inom Åklagarmyndigheten. Kammarens kansli finns i Malmö. Åklagarna är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm.

Vid Särskilda åklagarkammaren handläggs främst misstankar om brott av poliser, åklagare, domare, riksdagsmän och vissa andra befattningshavare.  

Åklagarna som arbetar vid Särskilda åklagarkammaren är placerade i Malmö, Göteborg och Stockholm. Kammarens kansli i Malmö leds av en chefsadministratör. 
 

Postadress:
Åklagarmyndigheten
Särskilda åklagarkammaren
205 90 Malmö

Besöksadress:
Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 (varje helgfri måndag - fredag)
  • Telefon 010-562 69 30
    (under perioden 15 juni till den 15 augusti 2023 är telefontiden begränsad till kl. 9.30–11.30 varje helgfri måndag–fredag)
  • Fax 010-562 69 40
  • E-post [email protected]

 

Kontaktpersoner:

Överåklagare/kammarchef Anders Jakobsson
Vice överåklagare Bengt Åsbäck
Administrativ chef Ingelöf Blomqvist