Åklagarmyndigheten logotype

Utvecklingscentrum

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum är sedan den 1 januari 2020 en enhet, men finns på tre orter: Stockholm, Göteborg och Malmö. Utvecklingscentrums uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrum.

Postadress: Box 1004 101 38 Stockholm

Besöksadress: Kungsbron 21, plan 10, Stockholm

  • Expeditionstider kl. 9-12, 13-15 varje helgfri måndag – fredag
  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 60 14
  • E-post registrator.utvecklingscentrum(a)aklagare.se

 

Stockholm

Kontaktuppgifter enligt ovan.

Kontaktpersoner:

Chef för utvecklingscentrum, överåklagare Lennart Guné
Överåklagare Astrid Eklund
Vice överåklagare Peter Lundkvist
Åklagaradministratör Eva Schelin

Göteborg

Besöksadress:

Ernst Fontells plats 15, Göteborg

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mikael Björk
Vice överåklagare Eva-Marie Persson
Åklagaradministratör Karina Laurén
Åklagaradministratör Ellen Jonsson

 

Malmö

Besöksadress:

Rättscentrum, Porslinsgatan 4, Malmö

  • Telefon 010-562 54 15
  • Fax 010-562 54 19

Kontaktpersoner:

Överåklagare Mats Svensson
Vice överåklagare Magnus Johansson
Åklagaradministratör Inger Steffert
Åklagaradministratör Helene Sörensson