Åklagarmyndighetens

Utvecklingscentrum

Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum finns på tre platser i landet - Stockholm, Göteborg och Malmö. Deras uppgift är att bedriva metod- och rättsutveckling inom olika brottsområden och svara för den samlade kunskapen inom sina ansvarsområden. Rättslig uppföljning och tillsyn bedrivs också här. Ett exempel är att alla överprövningar av åklagarbeslut handläggs av utvecklingscentrumen.
Alkohollagen UC Malmö
Allmänfarliga brott (enl. 13 kap. BrB)   UC Stockholm
Arbetsmiljöbrott UC Malmö
Barnkonventionen UC Göteborg
Bedrägeri  UC Stockholm
Bemötandefrågor UC Göteborg
Beslagsfrågor UC Malmö
Bestickning  UC Stockholm
Bidragsbrott UC Stockholm
Bokföringsbrott UC Stockholm
Borgenärsbrott (11 kap. BrB)  UC Stockholm
Brott av anställda inom Åklagarmyndigheten UC Malmö
Brott av krigsmän (21 kap. BrB)  UC Stockholm
Brott mot allmän ordning (16 kap. BrB) UC Malmö
Brott mot allmän verksamhet (17 kap. BrB utom bestickning) UC Malmö
Brott mot familj (7 kap. BrB)  UC Stockholm
Brott mot liv och hälsa (utom vållande till annans död eller vållande till kroppsskada i samband med trafikbrott) UC Göteborg
Brott mot rikets säkerhet (19 kap. BrB) UC Stockholm
Brottsofferfrågor UC Göteborg
Brytande av post- eller telehemlighet  UC Stockholm
Dataintrång  UC Stockholm
Djurplågeri UC Malmö
Djurskyddslagen UC Malmö
DNA-frågor UC Göteborg
Dopningsbrott UC Stockholm
Egenmäktighet med barn UC Stockholm
Egenmäktigt förfarande UC Stockholm
Ekobrott  UC Stockholm
Ellagen UC Malmö
Europakonventionen UC Malmö
Falsk angivelse/åtal/tillvitelse UC Stockholm
Finansiering av särskilt allvarlig brottslighet i vissa  UC Stockholm
Folkrättsbrott samt brott enligt stadgan för den internationella brottmålsdomstolen  UC Stockholm
Fridskränkning UC Göteborg
Företagsbot  UC Malmö
Förfalskningsbrott  UC Stockholm
Förmögenhetsbrott  UC Stockholm
Förskingring  UC Stockholm
Förstörande av missbrukssubstanser UC Stockholm
Förtal/förolämpning UC Stockholm
Förverkandefrågor  UC Stockholm
Hatbrott  UC Malmö
Hemfridsbrott  UC Stockholm
Hindrande av elektronisk övervakning UC Göteborg
Hot mot tjänsteman UC Malmö
Häleri UC Stockholm
Hälsofarliga varor  UC Stockholm
Högmålsbrott (18 kap. BrB) UC Stockholm
Intrång i förvar (4 kap. 9 § BrB) UC Stockholm
IT-brott UC Stockholm
Jaktbrott UC Malmö
Kontaktförbud UC Göteborg
Koppleri UC Göteborg
Korruptionsbrott  UC Stockholm
Kriminalteknik UC Göteborg
Kränkande fotografering  UC Göteborg
Kulturminnen, lagen om UC Malmö
Kvinnofridskränkning UC Göteborg
Könsstympning  UC Göteborg
Köp av sexuell tjänst  UC Göteborg
Landsförräderi (22 kap. BrB)  UC Stockholm
Livsmedelslagen UC Malmö
LuL § 31 UC Stockholm
Mened UC Stockholm
Miljöbrott  UC Malmö
Mordbrand UC Stockholm
Mutbrott UC Stockholm
Människohandel  UC Göteborg
Människorov  UC Göteborg
Människosmuggling UC Stockholm
Mänskliga rättigheter UC Malmö
Narkotikabrott UC Stockholm
Näringsförbud UC Stockholm
Ofredande  UC Göteborg
Olaga frihetsberövande  UC Göteborg
Olaga förföljelse UC Göteborg
Olaga hot UC Göteborg
Olaga intrång  UC Stockholm
Olaga tvång  UC Stockholm
Olovlig avlyssning  UC Stockholm
Oredlighetsbrott UC Stockholm
Organiserad brottslighet (övergr.frågor) UC Stockholm
Osant intygande UC Stockholm
Penningtvätt  UC Stockholm
Personuppgiftslagen UC Stockholm
Polismål (brott i tjänsten)  UC Malmö
Påföljdsfrågor  UC Stockholm
Rån  UC Stockholm
Rättvis rättegång (art. 6 i Europakonv.) UC Malmö
Sexualbrotten UC Göteborg
Skadegörelsebrott UC Malmö
Skadestånd UC Stockholm
Skattebrott  UC Stockholm
Smugglingsbrott (utom narkotika och dopningsmedel)  UC Malmö
Specialstraffrättslig lagstiftning (som inte hänförs till annat UC)  UC Malmö
Stalkning (se olaga förföljelse) UC Göteborg
Straffprocessuella frågor UC Malmö
Stöld,  UC Stockholm
Säkerhetsmål  UC Stockholm
Särskild rättsverkan  UC Stockholm
Terroristbrott  UC Stockholm
Tillträdesförbud UC Malmö
Tjänstefel m.m. (20 kap. BrB, utom mutbrott)  UC Malmö
Trafikbrott och vållande till annans död eller kroppsskada samt tillgrepp av fortskaffningsmedel i samband med trafikbrott UC Malmö
Trolöshetsbrott UC Stockholm
Tvångsmedel UC Malmö
Tystnadsplikt UC Malmö
Unga lagöverträdare  UC Stockholm
Upphovsrättslagen UC Malmö
Upplopp UC Malmö
Utlänningslagen UC Malmö
Utpressning  UC Stockholm
Utvisning UC Stockholm
Våldsbrott (3 kap. BrB utom vållande till kroppsskada eller annans död i samband med trafikbrott) UC Göteborg
Ärekränkningsbrott UC Stockholm

Övergrepp i rättssak

UC Malmö