Du som är vittne till brott

I Sverige har vi något som kallas allmän vittnesplikt. Det betyder att du som sett eller hört något om ett brott, måste berätta om det.

Blir det rättegång så måste du vittna.
Men det finns undantag. Du behöver inte vittna mot någon som du är nära släkt med, till exempel din fru, man, mamma, pappa eller syskon.

Polis och åklagare har rätt att förhöra personer. Det betyder att de får fråga om sådant som har med brottet att göra.
Du kan bli förhörd om du till exempel har varit i närheten av en brottsplats, eller om du har hört något om ett brott.

Det är viktigt att du berättar allt du vet, även sådant som du inte tror är viktigt.
För att lösa ett brott kan små tips ha stor betydelse.

Ett vittne berättar på rättegången.
Ett vittne i domstolen.

Stöd till vittnen

Det kan kännas jobbigt att vara vittne i en rättegång.
Om du är nervös och orolig kan du få stöd och hjälp. På många domstolar finns särskilda personer som kallas vittnesstöd.

Om du vill veta mer kan du kontakta den domstol där du ska vittna.