Du som blir dömd för brott

Efter rättegången kommer domen från domstolen.
I domen står det om du blir dömd och vad du i så fall får för straff.

På Kriminalvårdens webbplats kan du få mer information om olika straff: www.kriminalvarden.se/lattlast/

Belastningsregistret

Alla som blir dömda för brott finns med i ett register hos polisen. Det kallas för belastningsregistret. Där står vem som är dömd för vad.

Det finns tydliga regler för hur länge ditt namn får finnas i registret.
Kontakta polisen om du vill veta om du finns med i deras register. www.polisen.se