Ola Sjöstrand, kammarchef i Malmö

Kammarchefen Ola Sjöstrand i Malmö utanför Rättscentrum

 

Varför började du på Åklagarmyndigheten?

- Jag var inte säker på vad jag ville göra efter juristprogrammet, men när jag träffade åklagare förstod jag att jag har en personlighet som passar som åklagare. Man ska vara drivande och engagerad, kunna avsluta sina uppgifter och gilla att diskutera.

Hur har din utveckling på Åklagarmyndigheten sett ut?

- Jag har varit åklagare i över 20 år. Nu är jag chef för Malmö åklagarkammare.


Vad innebär din roll?

- Jag har det övergripande ansvaret för kammarens verksamhet, resultat och personal. Min uppgift är att leda kammarens arbete.
Arbetet är händelsestyrt och det gäller att kunna ställa om sig och ändra sina planer. Som  ledare måste man kunna fatta ekonomiska beslut, men man måste också kunna jobba med människorna på arbetsplatsen, och få dem att växa och utvecklas.

Ola med kollegor

 

Berätta om hur du jobbar.

- Min närmaste medarbetare är kammarens chefsadministratör och vi har ett tätt samarbete. Även med vicecheferna och vice chefsadministratören har jag regelbundet möten. Jag träffar också de andra kammarcheferna i område Syd, vi diskuterar bland annat hur vi ska samarbeta mer. Ibland kan en kammare behöva extra förstärkning om man har ett stort mordärende. Då kan andra arbetsplatser i området hjälpa till.

- I mitt arbete ingår också att stötta medarbetarna och stämma av vad som händer i olika brottsutredningar. Vi diskuterar ärendena tillsammans men det är alltid den ansvarige åklagaren som fattar besluten i sin förundersökning.

- En stor utmaning på stora arbetsplatser är att få kommunikationen att fungera, så det jobbar jag en del med. Samma sak gäller arbetsmiljöarbetet.


Beskriv din arbetsplats!

- Här jobbar ungefär 65 personer. 45 är åklagare och 20 personer jobbar med administrativa uppgifter. Många av åklagarna är unga, vilket är roligt.

- Det är god stämning på jobbet. Alla är inte likadana här och det skapar en bra arbetsplats. Vi trivs bra ihop, har after work en gång i månaden, friskvårdsdagar och andra aktiviteter ibland.

Ola Sjöstrand
Vad är det bästa med ditt arbete?

- Jag har aldrig haft tråkigt på jobbet och så är det fortfarande. Det är så spännande, man befinner sig mitt i samhällsdebatten hela tiden. Varje kväll är det 2-3 inslag på nyheterna om åklagarärenden och att vara engagerad i samhället är nästan nödvändigt i det här jobbet.

- Sen tycker jag att det är roligt att arbeta med mitt ledarskap och utvecklas vidare. Att samtidigt utveckla andra gör det ännu mer stimulerande!