Så här klagar du på åklagarens beslut

Den som är misstänkt eller utsatt för brott kan klaga på en åklagares beslut.
Klagomålet kan till exempel gälla att åklagaren har lagt ned en förundersökning, och du vill att den ska starta igen.

Om du klagar på åklagarens beslut, så kan beslutet överprövas.
Det betyder att en annan åklagare går igenom hela ärendet en gång till.
Men det är ovanligt att det gamla beslutet ändras.

Så här ber du om överprövning

Du kan fylla i en blankett om överprövning. Blanketten finns här.
Var tydlig och noggrann när du fyller i blanketten.

Om du behöver hjälp att fylla i blanketten, kan du fråga en advokat.
Du kan till exempel fråga ditt målsägandebiträde eller din offentliga försvarare.

Sedan ska du skicka blanketten till den åklagarkammare där beslutet fattades.
Åklagarkammarens namn står på beslutet.
Du kan posta blanketten eller skicka den med e-post.