Så här överklagar du en dom

Både du som är utsatt för brott och du som är dömd kan överklaga domstolens dom.
Åklagaren kan också välja att överklaga.

I domen står hur du gör för att överklaga, och hur lång tid du har på dig.
Du får domen skickad hem till dig efter rättegången.
Du kan också be att få domen från din försvarare eller ditt målsägarbiträde.

Den första rättegången hålls alltid i tingsrätten.
Om du överklagar tingsrättens dom går ärendet vidare till hovrätten. Där blir det ny rättegång och en ny dom.

Om du inte är nöjd med hovrättens dom kan du överklaga igen. Då överklagar du till Högsta domstolen.
För det krävs ett särskilt tillstånd som kallas prövningstillstånd. Det är ovanligt att Högsta domstolen ger prövningstillstånd.

Resning – om det är för sent att överklaga

Efter en viss tid får du inte längre överklaga en dom. Men det finns en möjlighet att ändra domen ändå: att få resning.
Resning betyder att en domstol tar upp fallet igen, fast det är för sent att överklaga.

Du kan ansöka om resning om det har kommit fram nya uppgifter, till exempel nya bevis. Fråga en advokat om hur du ska göra.

Resning är mycket ovanligt. När någon får resning handlar det ofta om att personen är dömd för ett allvarligt brott, och det har kommit fram nya bevis för att personen kan vara oskyldig.

Grinden till Högsta domstolens ingång
Grindarna till Högsta domstolens ingång.