Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

EU-kommissionen har nyligen antagit en digitaliseringsförordning som innebär att i princip alla rättsakter inom området civil- och straffrättsligt samarbete ska utbytas digitalt. Det rör sig om mer än 25 rättsakter och kommer att påverka ett tiotal svenska myndigheter.

För Åklagarmyndighetens del innebär det bland annat att europeiska utredningsordrar, arresteringsordrar och Joint Investigation Teams på sikt ska hanteras digitalt.

eEDES-systemet i bild

Riksenheten genomför pilotprojekt

I december slutredovisade Åklagarmyndigheten ett regeringsuppdrag och är den första svenska myndighet som kommer att bli tekniskt ansluten till det nya systemet. Planen är att en begränsad grupp från Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet ska börja testa systemet i slutet av april 2024. Kammaråklagare Linda Lauronen är en av dem som satt sig in i systemet.

– På riksenheten hanterar vi en stor mängd internationella ärenden – både inkommande och utgående – och vi är väldigt positiva till att kommunikationen med andra medlemsstater nu kommer kunna ske direkt via en säker digital plattform. Det kommer att innebära att handläggningstiderna i våra ärenden blir väsentligt kortare och eEDES kommer helt enkelt att effektivisera och underlätta det internationella samarbetet. Vi ser verkligen fram emot att testa systemet, och hoppas att alla medlemsstater kan vara anslutna inom en snar framtid, säger Linda Lauronen och fortsätter:

– Tidigare har kommunikationen med andra länder varit begränsad utifrån ett säkerhethetsperspektiv. Till exempel har personuppgifter och andra känsliga uppgifter inte kunnat skickas via e-post alls, vilket ibland resulterat i onödigt långa handläggningstider för vissa internationella ärenden.

Flera år kvar innan samtliga EU-länder är anslutna

I dag är ett tiotal länder anslutna, men hittills är det bara ett fåtal europeiska åklagarkammare som använder systemet. Andreas Cervin, projektledare på Åklagarmyndighetens it-utvecklingsenhet, konstaterar att det kommer att dröja flera år innan det blir obligatoriskt för samtliga länder inom EU att använda systemet.

– Den nya plattformen för Joint Investigation Teams ska införas i december 2025 för gemensamma internationella utredningsgrupper men sedan kommer det att dröja ända tills januari 2028 innan det blir tvingande för alla EUs medlemsstater att utbyta europeiska utredningsordrar och europeiska arresteringsordrar i det nya systemet.
För Åklagarmyndighetens del startar vi med pilotprojektet med Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet för att se hur det fungerar, och vad vi behöver tänka på innan övriga åklagarkammare kopplas på. Vi kommer också noga att följa utvecklingen i övriga länder innan vi går över till ett bredare införande, berättar Andreas Cervin.

Text: Sofia Mårtensson

 

EU-projektlogo

Åklagarmyndighetens förvaltning av eEDES delfinansieras av Fonden för inre säkerhet. Fonden ska bidra till en hög säkerhetsnivå i EU genom att motverka terrorism och radikalisering, grov och organiserad brottslighet och it-brottslighet. Fonden ska även bidra till skydd och stöd av individer, offentliga miljöer och kritiska infrastrukturer.

 

Publicerad 2024-04-29

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter