Aktörsportalen – Ny möjlighet till säker digital kommunikation

Aktörsportalen är en ny kostnadsfri tjänst för dig som tidigare saknat möjlighet att säkert kunna kommunicera digitalt med Åklagarmyndigheten.
Bild på logo Aktörsportalen

Som ett led i myndighetens digitala utvecklingsarbete har Åklagarmyndigheten tillsammans med Ekobrottsmyndigheten tagit fram en webbaserad tjänst som gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka och ta emot material digitalt mellan åklagarväsendet och externa parter. Tjänsten är till för att dela material som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller särskilt skyddsvärda personuppgifter på områden där andra säkra kommunikationskanaler saknas.

Läs mer

 

 

 

Publicerad 2023-08-28

Nyheter från Åklagarmyndigheten