Aktörsportalen – Ny möjlighet till säker digital kommunikation

Aktörsportalen är en ny kostnadsfri tjänst för dig som tidigare saknat möjlighet att säkert kunna kommunicera digitalt med Åklagarmyndigheten.
Bild på logo Aktörsportalen

Som ett led i myndighetens digitala utvecklingsarbete har Åklagarmyndigheten tillsammans med Ekobrottsmyndigheten tagit fram en webbaserad tjänst som gör det möjligt att på ett säkert sätt skicka och ta emot material digitalt mellan åklagarväsendet och externa parter. Tjänsten är till för att dela material som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller särskilt skyddsvärda personuppgifter på områden där andra säkra kommunikationskanaler saknas.

Läs mer

 

 

 

Publicerad 2023-08-28

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter