Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

Beredningsjuristerna avlastar åklagarna genom att bereda ärenden inför olika åklagarbeslut och i vissa fall föreslå utredningsåtgärder och delta vid domstolsförhandlingar. Det varierar mellan kamrarna vilka ärendetyper och delar av ett ärende som beredningsjuristerna arbetar med, men gemensamt för alla kammare är att beredningsjuristerna sparar tid åt åklagarna.

Det som kunde tagit en timme tar tio minuter

Stina Stefansson är en av två beredningsjurister på Åklagarkammaren i Eskilstuna. Där arbetar hon sedan hösten 2023 med att bereda främst förmögenhetsrättsliga ärenden.

– Vi bereder till exempel ärenden om penningtvättsbrott och bidragsbrott. När jag fått ett ärende bereder jag det genom att gå igenom förundersökningsprotokollet som polisen skickat, skriver ett förslag på stämningsansökan och skickar det till en åklagare.

När ärendet är berett skickas det vidare till en åklagare. Kammaråklagare Anton Larsson Forsberg, som också jobbar på kammaren i Eskilstuna, tycker att beredningsjuristerna är en stor hjälp, inte minst med tanke på att åklagare får allt mer att göra.

– När ärendet kommer till mig går jag igenom handlingarna och beslutar om åtal ska väckas eller om någon annan åtgärd behövs. Det innebär att det som kunde tagit mig en timme – att gå igenom materialet och upprätta en stämningsansökan – i stället bara tar tio minuter. Den tiden kan jag i stället lägga på svårare juridiska frågeställningar och mer komplexa förundersökningar.

stina-stefansson-anton-larsson-forsberg-artikel.jpg

Beredningsjurist Stina Stefansson och kammaråklagare Anton Larsson Forsberg.

Beredningsjurister får inblick i åklagaryrket

Som beredningsjurist får man inblick i åklagaryrket och en värdefull erfarenhet om man i framtiden kanske vill bli åklagare.

– Nu har jag en ganska bra bild av vad olika sorters åklagare jobbar med en vanlig dag. Rollen som beredningsjurist ger en även möjlighet att se hela rättsprocessen och åklagarens roll i den – jag har till exempel suttit med på åklagarnas dagjour och hört ett ärende komma in till kammaren och sedan följt det i periferin hela vägen till förhandling och dom, säger Stina Stefansson.

Uppvärmd för att sitta ting

Den som söker sig vidare till en notarieanställning vid tings- eller förvaltningsrätt får meritpoäng för tiden som beredningsjurist.

– Jag känner mig väldigt uppvärmd för att sitta ting, vilket är mitt mål. Just nu tycker jag att det verkar jättekul att vara åklagare, men vi får se hur jag känner under tiden som jag sitter ting.

– Jag har lärt mig mycket på de här månaderna och fått ett nytt självförtroende som jurist. Jag tror många kan känna igen sig i att det kan kännas som ett stort steg att gå ut i arbetslivet, men jag har verkligen blivit väl omhändertagen här och fått pröva mina vingar.

Publicerad 2024-02-05

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter