Besök av åklagare från Ukraina

Åklagarmyndigheten har nyligen haft besök av chefer inom den ukrainska åklagarmyndigheten som ansvarar för att hantera ungdomsärenden.
Åklagarchefer från Ukraina på besök på Åklagarmyndighetens huvudkontor

De ukrainska åklagarcheferna fick bland annat information om Åklagarmyndighetens särskilda ungdomsåklagare och hur myndigheten samverkar med andra myndigheter. Fokus var praktiska aspekter.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin (tredje från höger på bilden), som hälsade de ukrainska åklagarna välkomna, underströk vikten av den här typen av utbyten.

– Vi tycker att det är angeläget att bistå andra länder och dela erfarenheter. Just nu är Ukraina extra prioriterat, med hänsyn till den situation de befinner sig i.

I Sverige har vi mycket att dela med oss av när det gäller handläggning av ungdomsbrottslighet, inte minst eftersom vi under många år bedrivit ett myndighetsgemensamt utvecklingssamarbete med Albanien om just ungdomar och brott.

– Det här är ett utbyte där också vi kan lära oss mycket och jag är glad att de har haft möjlighet att komma, även under rådande förhållanden, säger kammaråklagare Linalotta Petrelius Ndisi (längst till höger på bilden) som arbetar med Åklagarmyndighetens utvecklingssamarbeten och fredsfrämjande.

– Åklagarmyndigheten har under flera års tid bidragit med personal till EU-missionen i Ukraina, där åklagare varit på plats och arbetat med reform av deras åklagarväsende. Vi undersöker hur vi utöver det framöver kan bidra till utvecklingen i Ukraina, till exempel genom den här typen av kortare insatser, säger enhetschef Linda Billfalk Åkerlund (näst längst till höger på bilden).

Under studiebesöket kommer de ukrainska åklagarna också att besöka domstol, Barnahus, polisen och ett ungdomshem. Besöket finansieras av EU.

 

Publicerad 2023-03-27

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fortsatta satsningar mot grov organiserad brottslighet 2024

  Den grova och organiserade brottsligheten och den kriminella ekonomin samt brott mot särskilt utsatta brottsoffer är det som Åklagarmyndigheten kommer att satsa allra mest resurser på och vidta utvecklingsinsatser för under 2024. Det framgår av myndighetens verksamhetsplan.

  Läs mer
 • Fler nyheter