Besök av åklagare från Ukraina

Åklagarmyndigheten har nyligen haft besök av chefer inom den ukrainska åklagarmyndigheten som ansvarar för att hantera ungdomsärenden.
Åklagarchefer från Ukraina på besök på Åklagarmyndighetens huvudkontor

De ukrainska åklagarcheferna fick bland annat information om Åklagarmyndighetens särskilda ungdomsåklagare och hur myndigheten samverkar med andra myndigheter. Fokus var praktiska aspekter.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin (tredje från höger på bilden), som hälsade de ukrainska åklagarna välkomna, underströk vikten av den här typen av utbyten.

– Vi tycker att det är angeläget att bistå andra länder och dela erfarenheter. Just nu är Ukraina extra prioriterat, med hänsyn till den situation de befinner sig i.

I Sverige har vi mycket att dela med oss av när det gäller handläggning av ungdomsbrottslighet, inte minst eftersom vi under många år bedrivit ett myndighetsgemensamt utvecklingssamarbete med Albanien om just ungdomar och brott.

– Det här är ett utbyte där också vi kan lära oss mycket och jag är glad att de har haft möjlighet att komma, även under rådande förhållanden, säger kammaråklagare Linalotta Petrelius Ndisi (längst till höger på bilden) som arbetar med Åklagarmyndighetens utvecklingssamarbeten och fredsfrämjande.

– Åklagarmyndigheten har under flera års tid bidragit med personal till EU-missionen i Ukraina, där åklagare varit på plats och arbetat med reform av deras åklagarväsende. Vi undersöker hur vi utöver det framöver kan bidra till utvecklingen i Ukraina, till exempel genom den här typen av kortare insatser, säger enhetschef Linda Billfalk Åkerlund (näst längst till höger på bilden).

Under studiebesöket kommer de ukrainska åklagarna också att besöka domstol, Barnahus, polisen och ett ungdomshem. Besöket finansieras av EU.

 

Publicerad 2023-03-27

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter