Besök av åklagare från Ukraina

Åklagarmyndigheten har nyligen haft besök av chefer inom den ukrainska åklagarmyndigheten som ansvarar för att hantera ungdomsärenden.
Åklagarchefer från Ukraina på besök på Åklagarmyndighetens huvudkontor

De ukrainska åklagarcheferna fick bland annat information om Åklagarmyndighetens särskilda ungdomsåklagare och hur myndigheten samverkar med andra myndigheter. Fokus var praktiska aspekter.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin (tredje från höger på bilden), som hälsade de ukrainska åklagarna välkomna, underströk vikten av den här typen av utbyten.

– Vi tycker att det är angeläget att bistå andra länder och dela erfarenheter. Just nu är Ukraina extra prioriterat, med hänsyn till den situation de befinner sig i.

I Sverige har vi mycket att dela med oss av när det gäller handläggning av ungdomsbrottslighet, inte minst eftersom vi under många år bedrivit ett myndighetsgemensamt utvecklingssamarbete med Albanien om just ungdomar och brott.

– Det här är ett utbyte där också vi kan lära oss mycket och jag är glad att de har haft möjlighet att komma, även under rådande förhållanden, säger kammaråklagare Linalotta Petrelius Ndisi (längst till höger på bilden) som arbetar med Åklagarmyndighetens utvecklingssamarbeten och fredsfrämjande.

– Åklagarmyndigheten har under flera års tid bidragit med personal till EU-missionen i Ukraina, där åklagare varit på plats och arbetat med reform av deras åklagarväsende. Vi undersöker hur vi utöver det framöver kan bidra till utvecklingen i Ukraina, till exempel genom den här typen av kortare insatser, säger enhetschef Linda Billfalk Åkerlund (näst längst till höger på bilden).

Under studiebesöket kommer de ukrainska åklagarna också att besöka domstol, Barnahus, polisen och ett ungdomshem. Besöket finansieras av EU.

 

Publicerad 2023-03-27

Nyheter från Åklagarmyndigheten