Besök av åklagare från Ukraina

Åklagarmyndigheten har nyligen haft besök av chefer inom den ukrainska åklagarmyndigheten som ansvarar för att hantera ungdomsärenden.
Åklagarchefer från Ukraina på besök på Åklagarmyndighetens huvudkontor

De ukrainska åklagarcheferna fick bland annat information om Åklagarmyndighetens särskilda ungdomsåklagare och hur myndigheten samverkar med andra myndigheter. Fokus var praktiska aspekter.

Vice riksåklagare Katarina Johansson Welin (tredje från höger på bilden), som hälsade de ukrainska åklagarna välkomna, underströk vikten av den här typen av utbyten.

– Vi tycker att det är angeläget att bistå andra länder och dela erfarenheter. Just nu är Ukraina extra prioriterat, med hänsyn till den situation de befinner sig i.

I Sverige har vi mycket att dela med oss av när det gäller handläggning av ungdomsbrottslighet, inte minst eftersom vi under många år bedrivit ett myndighetsgemensamt utvecklingssamarbete med Albanien om just ungdomar och brott.

– Det här är ett utbyte där också vi kan lära oss mycket och jag är glad att de har haft möjlighet att komma, även under rådande förhållanden, säger kammaråklagare Linalotta Petrelius Ndisi (längst till höger på bilden) som arbetar med Åklagarmyndighetens utvecklingssamarbeten och fredsfrämjande.

– Åklagarmyndigheten har under flera års tid bidragit med personal till EU-missionen i Ukraina, där åklagare varit på plats och arbetat med reform av deras åklagarväsende. Vi undersöker hur vi utöver det framöver kan bidra till utvecklingen i Ukraina, till exempel genom den här typen av kortare insatser, säger enhetschef Linda Billfalk Åkerlund (näst längst till höger på bilden).

Under studiebesöket kommer de ukrainska åklagarna också att besöka domstol, Barnahus, polisen och ett ungdomshem. Besöket finansieras av EU.

 

Publicerad 2023-03-27

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Ny lagstiftning ska underlätta för myndigheter att samverka mot arbetslivskriminalitet

  Utländska personer utnyttjas under usla arbetsvillkor på svenska arbetsmarknaden. Sedan 2018 pågår ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att komma åt sådan brottslighet, bland annat har sju regionala center mot arbetslivskriminalitet startats. Strikta sekretessregler har dock gjort det svårt för myndigheterna att dela information, men nu kan en ny lag underlätta för att fler anmälningar som leder till åtal görs.

  Läs mer
 • Köp inte en smuggelhund

  Funderar du på hund? Har du sett en gullig hundvalp på nätet? Se upp så du inte köper en smuggelhund. Kriminella göra stora vinster på illegal handel med hundar som föds upp och transporteras till Sverige under vidriga förhållanden.

  Läs mer
 • Lärorikt och spännande att jobba som sommarnotarie

  För tredje sommaren i rad tar Åklagarmyndigheten emot juriststudenter som sommarnotarier. Under några veckor får de inblick i hur det är att arbeta på en åklagarkammare och möjlighet att ta med sig värdefulla erfarenheter till studierna och det stundande arbetslivet. Två av årets sommarnotarier är Kazia Abdoula och Tammo Meijering, som arbetar på Åklagarkammaren i Falun.

  Läs mer
 • Barnfridsbrottet fyller tre år – barn går från att vara vittne till att bli målsägande

  Den 1 juli är det tre år sedan barnfridsbrottet infördes i Sverige och det har under perioden väckts totalt 4482 åtal. Brottet medförde att barn som bevittnar våld gått från att vara vittne till att bli målsägande. Oerhört viktigt enligt Eva-Marie Persson, överåklagare på Åklagarmyndigheten, eftersom ett barns upplevelse av våld mellan närstående vuxna kan medföra en ökad risk att uppleva eller bli utsatt för våld i vuxenrelationen.

  Läs mer
 • Fler nyheter