En av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare för jurister

Juriststudenterna har röstat fram Åklagarmyndigheten till plats två i Universums undersökning om Sveriges mest attraktiva arbetsgivare inom juridik. Det innebär att myndigheten har klättrat en placering sedan förra året.

– Det senaste året har vi startat en podd och ett Instagramkonto för att visa upp åklagaryrket på fler sätt. Vi har också lagt mer fokus på att visa juriststudenter hur de kan få in en fot hos oss här och nu – både som sommarnotarie under studietiden och som beredningsjurist direkt efter studierna. Att intresset har varit stort får vi ett kvitto på nu, säger Sofia Forsberg, biträdande personalchef på Åklagarmyndigheten.

Åklagarmyndigheten för löpande ut kunskap om åklagarens unika och starka ställning inom rättsväsendet. Det senaste året har myndigheten arbetat med att utöka myndighetens närvaro i digitala kanaler, bland annat genom podden ”Livet som åklagare” och ett nytt Instagramkonto. Samtidigt har myndigheten fortsatt att hålla föreläsningar för juriststudenter, bjuda in till studiebesök och närvara på mässor.

universum-2024.jpg

Sofia Forsberg på Universums prisutdelning 2024.

Publicerad 2024-03-22

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Fler nyheter