Fortsatt högt förtroende för åklagare

Förtroendet för åklagare är i princip oförändrat jämfört med föregående år, visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

42 procent av befolkningen uppger att man har stort förtroende för åklagares sätt att bedriva sitt arbete, vilket är i princip på samma nivå som 2022 (43 procent). På så sätt går åklagare emot trenden för övriga rättsväsendet, där förtroendet minskar. Polisen minskar med fyra procentenheter, liksom rättsväsendet i sin helhet.

Förtroendet för åklagare ökade efter den första mätningen 2007 fram till och med 2009, för att sedan vara i princip oförändrat fram till en minskning 2017. Därefter har andelen ökat igen.

Resultatet i NTU stämmer ganska väl överens med det i Kantar Publics (tidigare Sifo) Anseendeundersökning, där flera myndigheter i rättsväsendet visar relativt stora minskningar medan Åklagarmyndigheten har en marginell, ej statistiskt säkerställd, minskning. Myndigheten har deltagit i Anseendeundersökningen sedan 2013. Resultaten var mycket stabila fram till och med 2019, men sedan 2020 befinner vi oss på en högre platå.

Publicerad 2023-10-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • ”Som expert i utredningar gör man nytta”

  Åklagarmyndigheten har just nu ett 20-tal experter som är med i pågående statliga utredningar. Det är främst medarbetare som har särskild sakkunskap eller erfarenhet om ämnet som utreds. En av dem är senior åklagare Christoffer Östlind. Utmaningen? Att få en bra helhet som är till nytta för det praktiska åklagararbetet.

  Läs mer
 • Lagen om preventiv avlyssning utvidgas

  Den 1 oktober infördes nya regler om preventiva tvångsmedel. De kan riktas mot personer som ingår i den grova organiserade brottsligheten redan innan ett faktiskt brott har begåtts. Vice chefsåklagare Anna Svedin förklarar vad reglerna innebär.

  Läs mer
 • Fler nyheter