Fortsatt högt förtroende för åklagare

Förtroendet för åklagare är i princip oförändrat jämfört med föregående år, visar Nationella trygghetsundersökningen (NTU).

42 procent av befolkningen uppger att man har stort förtroende för åklagares sätt att bedriva sitt arbete, vilket är i princip på samma nivå som 2022 (43 procent). På så sätt går åklagare emot trenden för övriga rättsväsendet, där förtroendet minskar. Polisen minskar med fyra procentenheter, liksom rättsväsendet i sin helhet.

Förtroendet för åklagare ökade efter den första mätningen 2007 fram till och med 2009, för att sedan vara i princip oförändrat fram till en minskning 2017. Därefter har andelen ökat igen.

Resultatet i NTU stämmer ganska väl överens med det i Kantar Publics (tidigare Sifo) Anseendeundersökning, där flera myndigheter i rättsväsendet visar relativt stora minskningar medan Åklagarmyndigheten har en marginell, ej statistiskt säkerställd, minskning. Myndigheten har deltagit i Anseendeundersökningen sedan 2013. Resultaten var mycket stabila fram till och med 2019, men sedan 2020 befinner vi oss på en högre platå.

Publicerad 2023-10-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter