Fortsatt tillväxt behövs

Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

Åklagarmyndigheten har lämnat sitt budgetunderlag för åren 2024–2026 till regeringen. Av det framgår att antalet medarbetare ökat de senaste åren och behöver fortsätta öka. Målet är 1 300 åklagare och totalt 2 100 medarbetare om några år.

Den allvarliga brottsligheten ökar

Ärendeinflödet ligger kvar på historiskt höga nivåer. De senaste fem åren har inflödet ökat av antalet misstankar om mord m.m. med 27 procent och antalet våldtäkter med 26 procent. Rättsväsendets samlade bedömning är att ökningen av allvarlig brottslighet kommer att fortsätta de närmaste åren. Däremot beräknas antalet inkomna mängdbrott till myndigheten att minska. Dessa har dock enbart en marginell påverkan på resurstillgången. Se rapporten om framtida verksamhetsvolymer, som presenterades nyligen.

Fler vinster av brott kan förverkas

Att utreda och lagföra brott är en av Åklagarmyndighetens huvuduppgifter. Den andra är att återta vinster av brott. Antalet ärenden där åklagare har begärt att vinster av brott ska förverkas har ökat med 90 procent sedan 2017. Bedömningen är att det finns utrymme för ytterligare ökningar med de anslagsnivåer som aviserats.

Publicerad 2023-03-02

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2023

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fortsatt tillväxt behövs

  Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

  Läs mer
 • Myndigheten fortsätter att växa

  Under 2022 rekryterade Åklagarmyndigheten närmare 170 nya medarbetare. Antalet lagförda personer minskade något, medan andelen lagförda ökade. Mord och dråp fortsatte att öka, medan mängdbrotten minskade. Detta framgår av årsredovisningen, som lämnades till regeringen i dag.

  Läs mer
 • Fler nyheter