Många brott begås, men många förhindras också

Ett nytt arbetssätt hos polis och åklagare har varit nödvändigt för att ta hand om alla gängrelaterade brott i Stockholm. Det har också varit framgångsrikt och lett till både ökad lagföring och att brott har kunnat förhindras.

När våldsvågen eskalerade i Stockholm vid årsskiftet insåg polisen snart att man måste jobba på ett nytt sätt för att öka förutsättningarna att klara upp fler brott, och så blev det också. Det nya arbetssättet innebär att man utgår från gängen och vilka medlemmar och konflikter de har, istället för från var brottet geografiskt begåtts. Det innebär att ärendena samordnas på ett nytt sätt och att det är samma poliser som jobbar mot samma gäng och personer, vilket i sin tur innebär att de får en helt annan kunskap om gängen och gängkonflikterna än vad de skulle ha fått om brotten hade hanterats utifrån var i regionen de begåtts.

Polisavspärrning vid en sprängd port

Fem kluster

Inom åklagarområde Stockholm har man matchat detta med en åklagare som huvudansvarig och samordnare för varje ”kluster”.

– Ett kluster är lite förenklat detsamma som en gängkonflikt och för närvarande finns det fem kluster. Det innebär förstås inte att den huvudansvariga åklagaren själv ansvarar för alla enskilda brott som begås inom klustret, utan det finns sammanlagt ungefär 40 åklagare som jobbar med den här typen av ärenden, säger områdeschefen i Stockholm Eva Thunegard (bilden).Chefsåklagare Eva Thunegard (fotograf: Per Groth)

På samma sätt som inom polisen innebär arbetssättet att åklagarna som arbetar med ett kluster får en mycket större kännedom om just den här konflikten och personerna som ingår i den. De jobbar mer som ett team.

Poliserna förhindrar mord

En effekt är att man till exempel kan se att samma vapen förekommer i flera pågående förundersökningar, vilket innebär att man kan använda sig av samma utlåtande från NFC i de olika utredningarna. Man kan även använda samma brukaranalyser från telefoner och behöver kanske inte heller höra om samma person flera gånger, utan det räcker med ett förhör. Det leder till kortare genomströmningstider och ökad lagföring.

– Poliserna förhindrar mord för att de är på plats där brotten begås; de vet var gängmedlemmarna befinner sig och vilka brott de planerar. Och om ett brott ändå begås är polisen ofta i närheten och kan snabbt gripa misstänkta.

Vi gör skillnad

Två vice chefsåklagare är ingångarna till polisen och det är också de som fördelar de nya gängrelaterade ärenden som kommer in. För att kunna resurssätta rätt håller de exempelvis koll på när det kan tänkas väckas åtal och bli huvudförhandling i de olika ärendena.

Under hösten kommer det att vara många stora rättegångar samtidigt som inflödet av de grova brotten bedöms fortsätta och därför kommer Stockholm att få förstärkning från de andra åklagarområdena.

– Sedan ser vi till att ha två åklagare i flera av ärendena, eftersom de är stora och ofta får utlöpare, säger Eva Thunegard.

– Det känns roligt att arbetssättet ger resultat! Vi har inte bara fler häktade och fler åtal utan också fler fällande domar. Vi gör skillnad!

(Fotografer: Anna Knöfel Magnusson - bild på polisavspärrning vid sprängd port i bostadshus, och Per Groth - porträttbild på områdeschef Eva Thunegard.)

Publicerad 2023-09-06

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter