Många initierade frågor under medieseminarium i Malmö

I början av december arrangerade Åklagarmyndigheten ett medieseminarium i Malmö för journalister från lokala och nationella medier.

Medieseminariet besöktes av ett tiotal reportrar som fick möjlighet att ställa frågor till Mathias Larsson, senior åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare, och Pia Björnsson, senior åklagare vid Malmö åklagarkammare.

Syftet med de medieseminarier som Åklagarmyndigheten arrangerar är främst att öka kunskapen om hur åklagare arbetar och att sprida en större förståelse för varför åklagare kanske inte alltid kan berätta så mycket om sina utredningar innan förundersökningarna är slutförda.

I Malmö inledde senior åklagare Mathias Larsson med att berätta om förundersökningen i ett avslutat mordärende i Höör 2021 som fick stor medieuppmärksamhet.

– För vårt arbete var det viktigt att det inte kom ut för mycket information i media under förundersökningen. Det hade kunnat skada utredningen väldigt mycket.

Senior åklagare Pia Björnsson berättade om ett ärende där en kvinna hade släpats efter en traktor och sedan lämnats i leran. Det ärendet fick stor uppmärksamhet redan under förundersökningen, vilket komplicerade arbetet.

– Journalisterna började ringa i ett mycket tidigt skede, innan jag ens hade fått en utredare hos polisen. Efter några dagar började det florera uppgifter om vad som hade hänt, vilket riskerade att påverka målsäganden som vid denna tidpunkt inte hade kunnat höras ordentligt än. 

Flera av reportrarna på plats mindes hur de rapporterat om händelserna och ställde bland annat frågor om hanteringen av information till anhöriga under pågående förundersökning och publicering av uppgifter om målsägande vid försvinnanden.

 

Publicerad 2023-12-21

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter