Många initierade frågor under medieseminarium i Malmö

I början av december arrangerade Åklagarmyndigheten ett medieseminarium i Malmö för journalister från lokala och nationella medier.

Medieseminariet besöktes av ett tiotal reportrar som fick möjlighet att ställa frågor till Mathias Larsson, senior åklagare vid Södra Skånes åklagarkammare, och Pia Björnsson, senior åklagare vid Malmö åklagarkammare.

Syftet med de medieseminarier som Åklagarmyndigheten arrangerar är främst att öka kunskapen om hur åklagare arbetar och att sprida en större förståelse för varför åklagare kanske inte alltid kan berätta så mycket om sina utredningar innan förundersökningarna är slutförda.

I Malmö inledde senior åklagare Mathias Larsson med att berätta om förundersökningen i ett avslutat mordärende i Höör 2021 som fick stor medieuppmärksamhet.

– För vårt arbete var det viktigt att det inte kom ut för mycket information i media under förundersökningen. Det hade kunnat skada utredningen väldigt mycket.

Senior åklagare Pia Björnsson berättade om ett ärende där en kvinna hade släpats efter en traktor och sedan lämnats i leran. Det ärendet fick stor uppmärksamhet redan under förundersökningen, vilket komplicerade arbetet.

– Journalisterna började ringa i ett mycket tidigt skede, innan jag ens hade fått en utredare hos polisen. Efter några dagar började det florera uppgifter om vad som hade hänt, vilket riskerade att påverka målsäganden som vid denna tidpunkt inte hade kunnat höras ordentligt än. 

Flera av reportrarna på plats mindes hur de rapporterat om händelserna och ställde bland annat frågor om hanteringen av information till anhöriga under pågående förundersökning och publicering av uppgifter om målsägande vid försvinnanden.

 

Publicerad 2023-12-21

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Få beviljas resning

  Om det kommer fram nya uppgifter i ett tidigare dömt mål kan resning beviljas, både till nackdel för den som friats och till förmån för den som dömts. Men resning är ett undantag och mycket få ansökningar beviljas.

  Läs mer
 • Åklagarmyndigheten först att testa nytt EU-system för digitala utbyten

  EU-kommissionen har i samarbete med medlemsstaterna utvecklat ett säkert digitalt system, eEDES (e-Evidence Digital Exchange System). Åklagarmyndigheten är den första svenska myndigheten som testar systemet, och Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet deltar i pilotprojektet. Att utbyta europeiska utredningsordrar via den nya digitala kanalen är det första steget i ett större införande.

  Läs mer
 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Fler nyheter