Myndigheten fortsätter att växa

Under 2022 rekryterade Åklagarmyndigheten närmare 170 nya medarbetare. Antalet lagförda personer minskade något, medan andelen lagförda ökade. Mord och dråp fortsatte att öka, medan mängdbrotten minskade. Detta framgår av årsredovisningen, som lämnades till regeringen i dag.

De senaste åren har stort fokus lagts på att Åklagarmyndigheten ska växa och utvecklas. Antalet anställda ökade under 2022 med cirka 170 personer. Vid utgången av året hade myndigheten närmare 1 800 anställda, varav nästan 1 200 åklagare. Många av åklagarna är relativt nyanställda och fortfarande under grundutbildning, vilket tar cirka tre år.

– Eftersom erfarna åklagare utbildar yngre och enbart erfarna åklagare kan hantera de mest komplicerade och omfattande ärendena vilar ett stort ansvar på dem. Men resurstillskottet av nya medarbetare är välkommet och ger förutsättningar för en mer effektiv brottsbekämpning och en bättre arbetsmiljö, säger riksåklagare Petra Lundh.

Särskilt resurskrävande brott

Merparten av medarbetarnas arbetstid läggs på de särskilt resurskrävande brotten, som mord, våldtäkt och grova narkotikabrott. De senaste åren har inflödet av dessa brott ökat kraftigt, även om en liten minskning kan ses under 2022 jämfört med året innan. Mord och dråp fortsatte dock att öka. Totalt sett ligger inflödet fortsatt på historiskt höga nivåer.

Antalet lagförda personer har under året minskat något, medan andelen lagförda har ökat.

Jakten på pengarna

Förutom att lagföra dem som begår brott har Åklagarmyndigheten ytterligare en huvuduppgift: att återta vinsterna av brott.

– Många gånger är det mer kännbart för kriminella att bli av med sina pengar och fina saker än att dömas och kanske få sitta i fängelse, säger Petra Lundh.

Antalet ärenden där åklagarna har yrkat om förverkande har sedan 2018 ökat med 45 procent och bara under 2022 med 12 procent. Året innebar också stora ökningar av antalet lagförda personer för olika typer av penningtvättsbrott.

Publicerad 2023-02-22

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Prioriterade prejudikatfrågor 2023

  Riksåklagaren tar varje år i samverkan med Ekobrottsmyndigheten fram en lista över frågor där det bedöms som särskilt viktigt att Högsta domstolen ger vägledning.

  Läs mer
 • Fortsatt tillväxt behövs

  Eftersom den grova brottsligheten förväntas öka behöver Åklagarmyndigheten fortsätta växa. De nivåer som angetts i regeringens budgetproposition bedöms som tillräckliga.

  Läs mer
 • Myndigheten fortsätter att växa

  Under 2022 rekryterade Åklagarmyndigheten närmare 170 nya medarbetare. Antalet lagförda personer minskade något, medan andelen lagförda ökade. Mord och dråp fortsatte att öka, medan mängdbrotten minskade. Detta framgår av årsredovisningen, som lämnades till regeringen i dag.

  Läs mer
 • Fler nyheter