Nya regler för misstänkta under 15 år

Den första juli träder en lagändring i kraft som bland annat innebär att bevistalan ska kunna väckas i fler fall. Syftet är att socialtjänsten ska få bättre verktyg för att kunna sätta in vård för unga som begår de grövsta brotten.

När ett barn under 15 år är misstänkt för ett brott kan socialtjänsten idag begära att en domstol prövar skuldfrågan. Det kallas bevistalan. Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte. Bevistalan utgör ett underlag för insatser av socialtjänsten. Det är ovanligt med bevistalan, sedan 2008 har bevistalan endast väckts i fem ärenden i hela Sverige. Nu ska det bli ändring på det.

Tydligare regler för bevistalan

– Det kommer bli mycket vanligare med bevistalan. Det blir åklagare som själva bestämmer när bevistalan ska väckas, istället för som i dag när det ska begäras av socialtjänsten eller vårdnadshavare. Lagen tydliggör dessutom i vilka ärenden vi åklagare ska väcka bevistalan, säger senior åklagare Tobias Kudrén som är ansvarig för frågan på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Bevistalan ska bara väckas vid de allra allvarligaste brotten där straffminimum är minst fem år, eller om det finns synnerliga skäl, tex. om någon person har begått flera våldtäkter eller ett väldigt kränkande brott, såsom en misshandel med stora inslag av förnedring. Där det finns ett starkt intresse från brottsoffret och samhället att det utreds vad som har hänt ska bevistalan väckas när barn under 15 år kan misstänkas.

Utredningar med misstänkta i olika åldrar utreds samlat

Lagändringen innebär att det blir fler ärenden i domstol, men också att domstolsprocessen hålls ihop även när det vid samma brottstillfälle finns misstänkta som är både under och över 15 år.

– Förhandlingarna i domstol om de allvarligaste brotten kommer bli enklare att genomföra eftersom alla kommer höras i rätt roll, även om de är under 15 år. Det kommer att krävas att bevisningen är motsvarande som om vi skulle väckt åtal. Vi ska bara väcka bevistalan i de fall där vi tror på en fällande dom, säger Tobias Kudrén.

Fler ändringar i lagen innebär bl.a. att målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska förordnas för målsäganden när den som är misstänkt är under 15 år. Med andra ord blir det på samma sätt som i vanliga förundersökningar.

– Det är bra att det justeras så att brottsoffret får stöd i processen oavsett ålder på gärningspersonen, avslutar Tobias Kudrén.

 

Publicerad 2023-06-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Ny lagstiftning ska underlätta för myndigheter att samverka mot arbetslivskriminalitet

  Utländska personer utnyttjas under usla arbetsvillkor på svenska arbetsmarknaden. Sedan 2018 pågår ett regeringsuppdrag där nio myndigheter samverkar för att komma åt sådan brottslighet, bland annat har sju regionala center mot arbetslivskriminalitet startats. Strikta sekretessregler har dock gjort det svårt för myndigheterna att dela information, men nu kan en ny lag underlätta för att fler anmälningar som leder till åtal görs.

  Läs mer
 • Köp inte en smuggelhund

  Funderar du på hund? Har du sett en gullig hundvalp på nätet? Se upp så du inte köper en smuggelhund. Kriminella gör stora vinster på illegal handel med hundar som föds upp och transporteras till Sverige under vidriga förhållanden.

  Läs mer
 • Lärorikt och spännande att jobba som sommarnotarie

  För tredje sommaren i rad tar Åklagarmyndigheten emot juriststudenter som sommarnotarier. Under några veckor får de inblick i hur det är att arbeta på en åklagarkammare och möjlighet att ta med sig värdefulla erfarenheter till studierna och det stundande arbetslivet. Två av årets sommarnotarier är Kazia Abdoula och Tammo Meijering, som arbetar på Åklagarkammaren i Falun.

  Läs mer
 • Barnfridsbrottet fyller tre år – barn går från att vara vittne till att bli målsägande

  Den 1 juli är det tre år sedan barnfridsbrottet infördes i Sverige och det har under perioden väckts totalt 4482 åtal. Brottet medförde att barn som bevittnar våld gått från att vara vittne till att bli målsägande. Oerhört viktigt enligt Eva-Marie Persson, överåklagare på Åklagarmyndigheten, eftersom ett barns upplevelse av våld mellan närstående vuxna kan medföra en ökad risk att uppleva eller bli utsatt för våld i vuxenrelationen.

  Läs mer
 • Fler nyheter