Nya regler för misstänkta under 15 år

Den första juli träder en lagändring i kraft som bland annat innebär att bevistalan ska kunna väckas i fler fall. Syftet är att socialtjänsten ska få bättre verktyg för att kunna sätta in vård för unga som begår de grövsta brotten.

När ett barn under 15 år är misstänkt för ett brott kan socialtjänsten idag begära att en domstol prövar skuldfrågan. Det kallas bevistalan. Vid bevistalan tar domstolen ställning till om barnet har begått brottet eller inte, men någon påföljd utdöms inte. Bevistalan utgör ett underlag för insatser av socialtjänsten. Det är ovanligt med bevistalan, sedan 2008 har bevistalan endast väckts i fem ärenden i hela Sverige. Nu ska det bli ändring på det.

Tydligare regler för bevistalan

– Det kommer bli mycket vanligare med bevistalan. Det blir åklagare som själva bestämmer när bevistalan ska väckas, istället för som i dag när det ska begäras av socialtjänsten eller vårdnadshavare. Lagen tydliggör dessutom i vilka ärenden vi åklagare ska väcka bevistalan, säger senior åklagare Tobias Kudrén som är ansvarig för frågan på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum.

Bevistalan ska bara väckas vid de allra allvarligaste brotten där straffminimum är minst fem år, eller om det finns synnerliga skäl, tex. om någon person har begått flera våldtäkter eller ett väldigt kränkande brott, såsom en misshandel med stora inslag av förnedring. Där det finns ett starkt intresse från brottsoffret och samhället att det utreds vad som har hänt ska bevistalan väckas när barn under 15 år kan misstänkas.

Utredningar med misstänkta i olika åldrar utreds samlat

Lagändringen innebär att det blir fler ärenden i domstol, men också att domstolsprocessen hålls ihop även när det vid samma brottstillfälle finns misstänkta som är både under och över 15 år.

– Förhandlingarna i domstol om de allvarligaste brotten kommer bli enklare att genomföra eftersom alla kommer höras i rätt roll, även om de är under 15 år. Det kommer att krävas att bevisningen är motsvarande som om vi skulle väckt åtal. Vi ska bara väcka bevistalan i de fall där vi tror på en fällande dom, säger Tobias Kudrén.

Fler ändringar i lagen innebär bl.a. att målsägandebiträde eller en särskild företrädare för barn ska förordnas för målsäganden när den som är misstänkt är under 15 år. Med andra ord blir det på samma sätt som i vanliga förundersökningar.

– Det är bra att det justeras så att brottsoffret får stöd i processen oavsett ålder på gärningspersonen, avslutar Tobias Kudrén.

 

Publicerad 2023-06-16

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter