Snabbare lagföring blir permanent och införs i hela landet

Arbetssättet snabbare lagföring blir nu permanent och införs i hela landet under året. Snabbare lagföring är en samverkan i hela rättskedjan och kortar processen från brott till dom till cirka sju veckor.
Polisbil med blåljus. Foto: Stockfoto

Snabbare lagföring är en samverkan mellan Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Rätts­medicinal­verket och Kriminalvården. Det går i korthet ut på att polisen gör utredningen klar på plats när de stoppat en misstänkt och ger den misstänkte direkt en preliminär tid för huvudförhandling eller möjlighet att på förhand godkänna ett strafföreläggande.

Under 2022 användes snabbförfarandet på 36 procent av alla brottmål i de 27 tingsrätter som då ingick i försöksverksamheten. De vanligaste brotten inom förfarandet är narkotikabrott, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen.

22 åklagarkammare är redan inne i spåret Snabbare lagföring och under året kommer resterande åklagarkammare att införa arbetssättet.

– Tiden från gärning till dom har blivit mycket kortare och det är en framgång för alla inblandade. Vi ser kortare ledtider och en högre effektivitet, säger chefsåklagare Eva Thunegard som är områdeschef i Åklagarområde Stockholm och ansvarig för Snabbare lagföring inom Åklagarmyndigheten.

– Ju fler ärenden vi kan lagföra på det här sättet desto mer resurser kan vi i längden frigöra till att utreda och lagföra andra brott, säger Eva Thunegard.

 • Rättsväsendet i sin helhet blir mer effektivt och att processen blir snabbare för en stor andel av brotten.
 • En mycket stor del av de brott som prövas av domstol är enklare mängdbrott.
 • Arbetssättet har gett snabbare handläggningstider och dessutom ökat kvalitet och rättssäkerhet.
 • Det betyder att genomströmningstiderna generellt blir kortare.

Pressbild, Eva Thunegard (länk)
Foto: Thomas Carlgren.

Publicerad 2023-01-18

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter