Snabbare lagföring blir permanent och införs i hela landet

Arbetssättet snabbare lagföring blir nu permanent och införs i hela landet under året. Snabbare lagföring är en samverkan i hela rättskedjan och kortar processen från brott till dom till cirka sju veckor.
Polisbil med blåljus. Foto: Stockfoto

Snabbare lagföring är en samverkan mellan Polisen, Åklagarmyndigheten, Sveriges domstolar, Rätts­medicinal­verket och Kriminalvården. Det går i korthet ut på att polisen gör utredningen klar på plats när de stoppat en misstänkt och ger den misstänkte direkt en preliminär tid för huvudförhandling eller möjlighet att på förhand godkänna ett strafföreläggande.

Under 2022 användes snabbförfarandet på 36 procent av alla brottmål i de 27 tingsrätter som då ingick i försöksverksamheten. De vanligaste brotten inom förfarandet är narkotikabrott, butiksstöld, olovlig körning, rattfylleri och brott mot knivlagen.

22 åklagarkammare är redan inne i spåret Snabbare lagföring och under året kommer resterande åklagarkammare att införa arbetssättet.

– Tiden från gärning till dom har blivit mycket kortare och det är en framgång för alla inblandade. Vi ser kortare ledtider och en högre effektivitet, säger chefsåklagare Eva Thunegard som är områdeschef i Åklagarområde Stockholm och ansvarig för Snabbare lagföring inom Åklagarmyndigheten.

– Ju fler ärenden vi kan lagföra på det här sättet desto mer resurser kan vi i längden frigöra till att utreda och lagföra andra brott, säger Eva Thunegard.

 • Rättsväsendet i sin helhet blir mer effektivt och att processen blir snabbare för en stor andel av brotten.
 • En mycket stor del av de brott som prövas av domstol är enklare mängdbrott.
 • Arbetssättet har gett snabbare handläggningstider och dessutom ökat kvalitet och rättssäkerhet.
 • Det betyder att genomströmningstiderna generellt blir kortare.

Pressbild, Eva Thunegard (länk)
Foto: Thomas Carlgren.

Publicerad 2023-01-18

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Korruption – ett hål svårt att ta sig upp ifrån

  I ett land genomsyrat av korruption utgår ofta medborgarna från att beslut fattas av mutade makthavare. Men det finns personer, tjänstemän och andra, som har mod att stå emot. De lever dock farligt. Chefsåklagare Martin Bresman berättar om vikten av att ta ett globalt ansvar för att vända utvecklingen och skydda demokratin.

  Läs mer
 • Myndigheternas samarbete ger effekt mot den kriminella ekonomin

  Det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet gav effekt under 2023. Insatserna mot den kriminella ekonomin resulterade i de högsta utfallen för höjda skatter, stoppade bidrag och utmätta tillgångar hittills i satsningen. Det framgår av återrapporteringen till regeringen.

  Läs mer
 • Vrakplundring ledde till fängelsestraff

  Åklagare utreder många olika typer av brott. Fornminnesbrott handlar oftast om att fornlämningar i skog och mark har skadats, men ibland sker brotten långt ner under havsytan. Läs här om vrakplundring i Östersjön.

  Läs mer
 • Fler nyheter