”Som expert i utredningar gör man nytta”

Åklagarmyndigheten har just nu ett 20-tal experter som är med i pågående statliga utredningar. Det är främst medarbetare som har särskild sakkunskap eller erfarenhet om ämnet som utreds. En av dem är senior åklagare Christoffer Östlind. Utmaningen? Att få en bra helhet som är till nytta för det praktiska åklagararbetet.

– Det roligaste är möjligheten att faktiskt kunna påverka. Man har goda möjligheter att få igenom sina synpunkter, det är ganska så enkelt att berätta för utredaren varför det är viktigt för åklagaren att ha det på ett visst sätt, säger Christoffer Östlind.

Han arbetar bland annat med frågor om elektronisk kommunikation och hemliga tvångsmedel. Inom ramen för det arbetet har han varit med i två utredningar som lämnats under 2023; om datalagring och om hemlig dataavläsning som nu har utvärderats. En ytterligare utredning som han är med i ska lämnas om ett år och handlar om bättre åtkomst till elektroniska bevis.

– Våra medarbetare ses som värdefulla experter i utredningar på straffrättens- och straffprocessrättens områden, säger rättschef Marie-Louise Ollén.

person som läser lagbok

Mycket läsning i det praktiska arbetet

Sammanträden hålls regelbundet, ofta är det heldagar. En vecka i förväg får alla medlemmar i utredningen utkast till omfattande texter som man förväntas läsa igenom och kunna lämna synpunkter på vid nästkommande möte.

Har du gjort någon nytta?

– Absolut, många gånger måste man förklara det praktiska åklagararbetet som andra inte vet hur det fungerar. Då är det viktigt att vara med för att bevaka att utredningen inte tar ofördelaktiga vägar för vår del. Det är väldigt spännande att vara med i en utredning, avslutar Christoffer Östlind.

Publicerad 2023-12-06

Nyheter från Åklagarmyndigheten

 • Antalet grova brott förväntas öka något kommande år

  Det totala antalet inkomna brottsmisstankar till Åklagarmyndigheten förväntas inte öka eller minska i större utsträckning de kommande fyra åren. Däremot är prognosen att särskilt resurskrävande brott kommer att öka något, enligt en rapport om framtida verksamhetsvolymer i rättskedjan som Åklagarmyndigheten och fyra andra myndigheter lämnat till regeringen.

  Läs mer
 • Fler lagförda och fler återtagna brottsvinster

  2023 utmärker sig med en kraftig ökning av ärenden om mord och dråp. Trots det lagfördes 2 000 fler personer än året innan. Åklagares begäran om att återta vinster av brott ökade med 17 procent. Det framgår av Åklagarmyndighetens årsredovisning som nu lämnats till regeringen.

  Läs mer
 • Beredningsjurist – en bra start på juristkarriären

  Beredningsjuristerna på Åklagarmyndigheten har blivit allt fler de senaste åren och finns nu på de flesta åklagarkammare. För åklagarna innebär deras arbete en stor tidsbesparing och för beredningsjuristerna en möjlighet att starta juristkarriären med ett givande arbete.

  Läs mer
 • Fler nyheter